Najlepsze właściwości przetwarzania

Ogromna wydajność przy niewielkiej masie. Gatunki z serii alform® to stal walcowana termomechanicznie o dobrych właściwościach spawania i zginania. Łączą one w sobie dobre właściwości wiązkości stali drobnoziarnistych walcowanych termomechanicznie z doskonałymi właściwościami zginania stali formowanych na zimno.