Ultrawytrzymałe blachy z taśmy stalowej walcowanej na gorąco

 

Skuteczne konstrukcje lekkie powstają w wyniku zastosowania stali o dużej wytrzymałości i ultrawytrzymałości. Nasze innowacyjne gatunki stali zapewniają doskonałe korzyści w zakresie przetwarzania i niższą masę. Stale alform® x-treme są walcowane termomechanicznie i chłodzone w sposób przyspieszony. Mikrostruktura składa się z martenzytu lub odpuszczonego martenzytu. Ze względu na drobne igły w martenzycie specjalne stale konstrukcyjne są dobrze przystosowane do formowania na zimno i wykazują dużą wytrzymałość. Ponadto nasza stal charakteryzuje się dobrym przystosowaniem do cięcia i spawania. Odprężanie można przeprowadzać w zakresie temperatur 500–550°C (maksymalny czas wyżarzania 30 min).

alform-plus-vorteil

Zalety blach w arkuszach walcowanych na zimno

  • Optymalne przetwarzanie, doskonała spawalność.
  • Większa odporność na zużycie.

  • Elementy konstrukcyjne i pojazdy o większej nośności przy mniejszej masie własnej.

  • Lepsza ochrona środowiska, mniejsze zużycie paliwa.

alform-knickarmkrahn-anwendung

Blachy grubeo wysokiej i ultrawysokiej wytrzymałości

Udana lekka konstrukcja wymaga zastosowania stali o wysokiej i ultrawysokiej wytrzymałości. Nasze innowacyjne gatunki stali zapewniają wyjątkowe korzyści w postaci zmniejszonej masy i podatności na przetwarzanie. Wysokowytrzymałe gatunki stali alform plate 620 M i alform plate 700 M, a także ultrawysokowytrzymałe gatunki stali alform plate 900 M x-treme, alform plate 960 M x-treme i alform plate 1100 M x-treme są to drobnoziarniste stale konstrukcyjne walcowane termomechanicznie, które charakteryzują się doskonałą spawalnością oraz podatnością na zginanie.

Nasza strategia tworzenia stopów charakteryzuje się bardzo niską zawartością węgla i niskimi równoważnikami węgla. Skutkuje to bardzo dobrą spawalnością. Zalety gatunków stali o bardzo wysokiej wytrzymałości mają znaczenie w obszarach zastosowań, w których ważna jest redukcja wagi. Znajdują zastosowanie w żurawiach samojezdnych, pompach do betonu, konstrukcjach stalowych, architekturze, a także w motoryzacji i rurociągach ciśnieniowych.

Zalety blachy grubej

  • Znakomita spawalność
  • Optymalne przetwarzanie.

  • Elementy konstrukcyjne i pojazdy o większej nośności przy mniejszej masie własnej.

  • Lepsza ochrona środowiska, mniejsze zużycie paliwa.

Wymiary i stan dostawy


Grubość blachy[mm]Maks. szerokość[mm]Maks. długość[mm]
alform 900 x-treme*


alform plate 900 M x-treme**
3,0 < 4,0
4,0 < 7,5
7,5 ≤ 8,0

8,0 ≤ 30
1300
1620
1600

2500
14 00016 000
alform 960 x-treme*


alform plate 960 M x-treme**
3,0 < 4,0
4,0 < 4,5
4,5 < 7,5
7,5 ≤ 8,0

8,0 ≤ 30,0
1200
1500
1620
1600

2500
14 000
16 000
alform 1100 x-treme*


alform plate 1100 M x-treme**
4,0 < 5,0
5,0 ≤ 7,0
> 7,0 ≤ 8,0

8,0 ≤ 15,0
> 15,0 ≤ 20,0
> 20,0 ≤ 25,0
1300
1500
1430

2000
2500
2500
14 000

16 000

* Blacha w arkuszu z taśmy stalowej walcowanej na gorąco ** Blacha gruba

Próba rozciągania

Próba rozciąganiaGranica plastyczności Reh[%] min.Granica rozciągnięcia Rp0,2[%] min.Wytrzymałość na rozciąganie Rm[%] min.Wydłużenie przy zerwaniu[%] min.

[MPa][MPa][MPa]A80A5
alform 900 x-treme*

alform plate 900 M x-treme**
900

-
-

900
940–1100

940–1100
-

-
10

11
alform 960 x-treme*

alform plate 960 M x-treme**
960

-
-

960
980–1150

980–1150
-

-
10

10
alform 1100 x-treme*

alform plate 1100 M x-treme**
1100

-
-
-

1100
1080
1160–1350

1120–1300
1100–1300
-

-
-
8

8
8

* Blacha w arkuszu z taśmy stalowej wstępnie walcowanej ** Blacha gruba

Udarność i promienie zginania


Udarność Av [dżul] min.Promienie zginania Ri min.przy zginaniu 90°Położenie krawędzi gięcia względemkierunku walcowania(s = grubość blachy)
UdarnośćPromienie zginaniaTemperatura badania-20°CTemperatura badania-40°C

wzdłużw poprzekwzdłużw poprzekwzdłużw poprzek
alform 900 x-treme*

alform plate 900 M x-treme**
40
40


-
30
30


-
30
30


30
272)
272)


27
2,5 s
3,0 s


5 s
2,5 s
3,0 s


4 s
alform 960 x-treme*

alform plate 960 M x-treme**
40
40


-
30
30


-
30
30


30
272)
272)


27
2,5 s
3,0 s


5 s
2,5 s
3,0 s


4 s
alform 1100 x-treme*

alform plate 1100 M x-treme**
27
27


-
27
27


-
27
27


30
272)
272)


27
3,5 s
5,0 s


6 s
-
-


5 s

* Blacha w arkuszu z taśmy stalowej walcowanej na gorąco ** Blacha gruba

2) Wartości przy -40°C w poprzek obowiązują tylko po indywidualnym uzgodnieniu i zamówieniu. Udarność można na żądanie ustalić podczas składania zamówienia na blachy o grubości ≥ 3 mm. Próbki udarności z karbem przy grubości < 6 mm nie są zgodne z odpowiednimi normami europejskimi.