alform-efficiency

Innowacje umożliwiające oszczędność kosztów

Nasze doświadczenie i ciągła działalność badawcza umożliwiają nam opracowywanie innowacyjnych gatunków stali, które pomogą Ci skuteczniej sprostać Twoim wyzwaniom w przyszłości. Najnowocześniejsze technologie w produkcji i przetwarzaniu pomagają obniżyć koszty i stanowią decydującą przewagę konkurencyjną dla Twojej działalności.

Krótki czas przetwarzania

Doskonała płaskość i powierzchnia naszych gatunków stali alform® zapewniają wyższą produktywność dzięki znacznie podwyższonej szybkości cięcia i redukcji przestojów poprzez optymalizację procesów roboczych.

Mniej dodatkowej obróbki

Jednorodne właściwości naszych materiałów prowadzą do powtarzalności wyników przetwarzania, gwarantując w ten sposób zoptymalizowaną dokładność wymiarową oraz prawie całkowitą eliminację prac poprawkowych.

Redukcja kosztów transportu i logistyki

Gatunki stali alform® umożliwiają obniżenie grubości materiału, co prowadzi do zmniejszenia wagi transportowej oraz wolumenów zakupowych materiału. Środki transportu oraz urządzenia dźwigowe uzyskują niższą wagę całkowitą, co skutkuje również obniżeniem kosztu zużycia paliwa.