Skip to main content
Terug naar het overzicht

Spoorvernieuwing Gouda

2018-08-02 | 

Wist je dat ProRail momenteel tussen Utrecht en Den Haag zo’n 75% van het spoornet vernieuwt? Onder tropische temperaturen vervangt aannemer Strukton Rail deze week 19 wissels en 2 kilometer spoor bij Gouda. Materiaal en logistieke dienstverlening wordt door ons georganiseerd. 

Het project bij Gouda is slechts één van de vele werkzaamheden die plaatsvinden voor de vernieuwingsslag van dit gehele spoortraject. De omvangrijke deelprojecten worden over periodes gespreid, om reizigers en goederenvervoer zo min mogelijk overlast te bezorgen. Daarnaast worden de werkzaamheden zoveel mogelijk in het weekend en, zoals nu, in de vakantie gepland. Ook wordt van de huidige rust en ruimte, door de stillegging van het spoor, goed gebruik gemaakt door tegelijkertijd ook nog wat andere werkzaamheden uit te voeren, zoals het weghalen van perronkappen op station Rotterdam-Alexander.

Stof-Arm-Los-Trein (SALT) in Gouda

Vanwege deze heerlijke, maar ook loeihete zomer, moet het werk in de baan niet onderschat worden. Er moet voldoende worden gedronken, zonnebrand is een absolute must en voldoende rust is belangrijk. Het spoor heeft het echter ook zwaar in deze warmte en ook hier is voldoende water het advies! Het lossen van ballast in het spoor kent als bijwerking vorming van stofwolken. De stofwolken bestaan uit kwartsstof, dat schadelijk is voor de gezondheid, wanneer je hier te veel van inademt. Met dit droge en warme weer zijn de stofwolken nog groter dan normaal. Bij dit project wordt gelukkig gebruik gemaakt van onze speciale Stof-Arm-Los-Trein (SALT) en krijgt de ballast daardoor voldoende water over zich heen.  Het stof slaat daardoor direct neer  en vermindert het risico op het te veel inademen van deze stof.

Naast de toelevering van materialen verzorgen we ook de retourstromen van alle vrijgekomen materialen. Hieronder kun je zien hoe het oude spoor in stukjes wordt gezaagd en vervolgens met een kraan uit het spoor wordt getild. Hier kun je lezen wat onze afdeling Hergebruik & Recycling allemaal met oude spoorstaven kan doen. De overige onderdelen van het oude spoor, zoals de dwarsliggers en ballast, kunnen ook weer van nut zijn, maar daar zullen we je op een ander moment meer over vertellen.