Skip to main content
Terug naar het overzicht

U hoeft niets te frezen: gegarandeerde kwaliteit!

2018-09-03 | 

Netwerkbeheerder ProRail heeft sinds 1 juli 2016 de verplichting opgelegd om bij het inbouwen van spoor gebruik te maken van gefreesde spoorstaven. Om aan deze verplichting te voldoen hebben wij  een speciale freesmachine aangekocht en sindsdien het productieproces continu geoptimaliseerd. Langgelaste spoorstaven frezen we preventief  tot een lengte van wel 360 meter, waarna ze meteen in het spoor gebracht kunnen worden. Vanaf heden leveren  we  zelfs op hoogte gefreesde passtukken!

Waarom frezen we eigenlijk?

Onderzoek heeft aangetoond dat de infrastructuur kwalitatief wordt verbeterd door het gebruik van gefreesde spoorstaven. Tijdens het productieproces van spoorstaven ontstaat er namelijk een ontkoolde bovenlaag aan de kop van de spoorstaaf. Door intensieve belasting van het spoor wordt deze bovenlaag, die zachter is dan de rest van de spoorstaaf, in de spoorstaaf gereden. De ontkoolde bovenlaag moet derhalve verwijderd worden om schade aan het spoor te voorkomen. Dit gebeurt vaak na het inbouwen door de aannemer, met een slijptrein. Door allerlei logistieke problemen vindt inzet van de slijptrein echter vaak niet op tijd plaats. Stationair preventief frezen vormt in dit kader dé oplossing. Spoorstaven zijn al vóór de inbouw gefreesd en kunnen direct (en zonder schade) bereden worden.

Ontwikkelingen freesfabriek

In Linsinger vonden wij een geschikte partner om door middel van een intensieve samenwerking deze machine te ontwikkelen. De machine is uniek en vernieuwend en moest daardoor volledig vanaf de tekentafel ontworpen worden. Uiteindelijk hebben we veel aspecten van de installatie geoptimaliseerd waardoor we met een zeer constante kwaliteit en hoge snelheid spoorstaven frezen. Onze  machine is de enige in Europa  die een spoorstaaf in één procesgang symmetrisch freest en naslijpt! Bekijk de timelapse van de bouw.

Voordelen stationair frezen

Het gebruik van onze freesfabriek kent meerdere voordelen ten opzichte van het alternatief, de slijptrein in de baan. Ten eerste schrijft ProRail voor dat frezen binnen 6 weken na het inbouwen van het spoor gebeurt. In de praktijk is dit helaas niet altijd te realiseren.

Ten tweede krijgt de spoorstaaf in de freesfabriek het exacte profiel terug, terwijl bij het slijpen facetvorming kan ontstaan. Een exact profiel zorgt voor minder slijtage door een optimaal spoorstaaf en wiel contact. Tot slot kan de slijptrein meer warmte in de spoorstaafkop veroorzaken. Hierdoor bestaat de kans dat de slijptrein metallurgische eigenschappen van de spoorstaafkop verandert, met het risico op gevolgschade na berijding. In tegenstelling tot slijpen, wordt tijdens het freesproces de warmte juist geabsorbeerd en afgevoerd via de freesspaantjes, waardoor de optimale kwaliteit van de spoorstaaf gegarandeerd wordt.

Daarnaast hebben zich meer voordelen geopenbaard met de komst van de freesfabriek. Symmetrisch frezen is bijvoorbeeld voordelig/gunstig voor transport, opslag en tijdens het inbouwen, want , het maakt niet meer uit vanaf welke kant de spoorstaaf in het werk aan komt. . Bovendien frezen we in de freesfabriek onder geconditioneerde omstandigheden en dus onder optimale condities. Dit komt ook de levensduurverlenging van de spoorstaaf ten goede. 

Wat is de toekomst?

Anderhalf jaar nadat de eerste gefreesde spoorstaaf uit onze splinternieuwe fabriek rolde, werpen we een blik op de toekomst. Als enige partij in Europa die symmetrisch freest, met hoge dagelijkse volumes, hebben wij veel ervaring opgedaan in het frezen van spoorstaven. Nu willen we ook andere spoorbeheerders helpen met het behoud van kwalitatief hoogwaardige infrastructuur, het borgen van hoge beschikbaarheid en het verlagen van Life Cycle Costs. 

Dankzij onze strategische ligging kunnen wij voor zowel Nederlandse als buitenlandse netwerkbeheerder, van hoge snelheidslijnen tot stedelijke vervoersbedrijven, alle gangbare vignole spoorstaven frezen. 

Daarnaast is ons assortiment uitgebreid met op hoogte gefeesde passtukken. Daarover leest u meer in ons volgende artikel.