Skip to main content
Terug naar het overzicht

SALT-fonds succesvol beëindigd

2020-12-03 | 

Het SALT-fonds werd in 2014 opgericht om veilig en gezond werken voor de spoorwerker tijdens het lossen van ballast te verbeteren. De oprichting was een gezamenlijk initiatief vanuit de spoormarkt. Nu, zes jaar later, heeft het fonds genoeg financiële middelen gegenereerd om 208 wagons om te bouwen tot StofArmLos-wagons. Dit aantal wagons is ruim voldoende om iedere ballastlevering te laten plaatsvinden met een SAL-trein. Nu dit uiteindelijke doel van deze unieke branche samenwerking is bereikt, kan het SALT-fonds wegens succes worden opgeheven!

Het fonds maakt ontwikkeling mogelijk

Vanuit het SALT-fonds werden de vernieuwingen aan de wagons gefinancierd. Door de afgelopen jaren een SALT-toeslag te berekenen bij elke inzet van de wagons, werd het fonds gevuld. In 2015 was er genoeg geld beschikbaar om met het ombouwen te starten. Per 1 december 2020 is er genoeg in kas om de laatste van de in totaal 208 wagons te moderniseren. Daarom komt per die datum het doorberekenen van de SALT-toeslag te vervallen. Dit betekent dat de SAL-treinen vanaf 1 december worden ingezet zonder een toeslag te factureren waarbij in 2021 de operationele kosten standaard worden doorbelast. Het fonds zelf wordt opgeheven per 1 april 2021.

Verbeteren van de werkplek van de spoorwerker

De wens van de spoormarkt was om StofArmLosTreinen (SALT) voor de aanvoer van ballast in het spoor te ontwikkelen. Door een SALT in te zetten, verbeteren de werkomstandigheden van de spoorwerkers. Er komt namelijk tijdens het lossen van ballast een concentratie kwartstof vrij die schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de spoorwerker die de wagons bedient. Ook is afgestapt van het handmatig bedienen van de wagons. Door de overstap te maken naar op afstand bedienbare wagons, verbetert de werksituatie voor de spoorwerker.

Fccpps wordt compleet nieuwe wagon

Om de Fccpps-wagons aan te kunnen passen is in groepssessies input van de werkvloer en technici verzameld. Na het ontwerpen op de tekentafel zijn vele proeven gedaan om tot een technisch ontwerp te komen, dat aan de eisen van de gebruiker voldeed. De ombouw van de eerste wagons kon van start en zo werd de eerste SALT in 2015 werkelijkheid. Aan de hand van iedere SALT die gereed was, werd het ontwerp verder vervolmaakt. Na zes jaar zijn er nu genoeg SALT-wagons beschikbaar om op een gezonde en veilige wijze ballast te lossen in de spoorbaan.

Een vernieuwde trein vraagt om een nieuwe werkwijze

De vernieuwingen aan de wagons hebben uiteraard gevolgen voor de werkmethodiek. In plaats van de handbediening loopt de spoorwerker nu op afstand met de lossende trein mee. Met een afstandsbediening worden de hydraulisch aangestuurde kleppen van de wagons in werking gesteld. Dit versnelt het lossen van ballast in het spoor. Daarnaast klom de spoorwerker voorheen veelvuldig op en van de wagons om de kleppen handmatig te bedienen. Dit behoort ook tot het verleden, waarmee lichamelijke blessures worden voorkomen en fysieke inspanning wordt bespaard. Door middel van trainingen en testinzetten van de SALT, konden gebruikers de nieuwe werkwijze van de trein eigen maken.

De kracht van samenwerking

Het SALT-fonds is een prachtig voorbeeld van de kracht van samenwerken. Voor de ontwikkeling of verbetering van producten en diensten die het werken aan en rondom het spoor verbeteren, zoeken wij graag de samenwerking op. Neem gerust contact met ons op om samen met ons een project op te pakken. Op die manier brengen wij de spoorbranche gezamenlijk een stap vooruit!