Skip to main content
Terug naar het overzicht

SALT III is de toekomst

2020-04-16 | 

Van concept naar baanbrekend succes. Wij hebben afgelopen winter weer 36 SALT III wagons aan ons wagenpark toegevoegd.

Van Fccpps naar SAL

In 1947 was het idee al ontstaan om 176 tweearmige zelflossers te bouwen die toen 2 aan 2 gekoppeld konden worden. De maximale snelheid van die zelflossers stond op 65 km/h. In 1979 werd om verschillende redenen besloten deze wagons te verkopen. Terug naar de tekentafel, want de inmiddels aangedragen Eds-wagons waren goede vervangers. Na enkele jaren door ontwikkelen, rollen eind jaren ‘80 uiteindelijk achthonderd van de huidige Fccpps-wagons van de productieband. We gaan even in een sneltreinvaart naar 2005. 

Na de overschakeling van Maas-grind naar breuksteen als ballast ontstond de vraag hoe het probleem van kwartsstof, dat ontstaat bij het lossen van  ballast, opgelost kon worden. Dit heeft in 2005 geleid tot het ontwerp en bouw van de SALT-I. In 2013 is in samenwerking met de aannemers en ProRail het SALT-fonds ontstaan ter financiering van de ombouw van de wagons. Tegelijkertijd is de SALT-I in verschillende stappen tot de SALT III-wagon doorontwikkeld.

Verbeteringen SALT-wagons

Sinds 2013 zijn er meerdere verbeteringen doorgevoerd aan de wagons. Er zijn nu hydraulische kleppen geïnstalleerd, waardoor het lossen niet meer handmatig gebeurt. Dat houdt in dat het continu op- en afstappen van de trein verleden tijd is. Ook het waterreservoir is aangepast en het lossen in wissels verloopt nu een stuk soepeler. Bovendien zijn de sproeisystemen verbeterd. In plaats van per 17 wagons is er nu een sproeisysteem per 4 wagons aangebracht. Dit sproeisysteem zorgt ervoor dat tijdens het lossen het stof wordt neergeslagen, waardoor het niet meer ingeademd wordt. Een stalen wagon omgebouwd tot een geavanceerde computergestuurde machine. Een geweldige verrijking voor de railinfrabranche.

220 SALT III-wagons in 2021

Het is de bedoeling dat we volgend jaar 220 SALT III-wagons tot onze beschikking hebben. Zo kunnen wij de Nederlandse railinframarkt verzekeren van gezonde werkomstandigheden, wanneer er ballast gelost wordt met onze SALT-wagons.

Ook een succes in Duitsland

Het succes blijft niet onopgemerkt. Het waait inmiddels ook over naar onze buurlanden. Onlangs zijn onze SALT III-wagons ingezet in een tunnel in Duitsland. Een speciale gelegenheid die wij vast konden leggen op camera. Inmiddels bereiken ons meerdere aanvragen uit Duitsland om vaker SALT-wagons in te zetten. Zie hieronder de video.

Mocht je nog verdere vragen hebben, neem dan gerust contact op met René Harkema, BU manager railtransport- & materieel.