Skip to main content
Terug naar het overzicht

Ook elektronisch relais krijgt tweede leven in het spoor

2021-01-28 | 

Geef spoorproducten een tweede leven. Anno 2021 werken wij als railinframarkt gezamenlijk aan een circulair spoor. Waar we voorheen in de veronderstelling waren dat je elektronica niet zo makkelijk kunt reviseren, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van ProRail het tegendeel. Zelfs de oude vertrouwde elektronische codegever relais blijken prima en kostenefficiënt reviseerbaar. Reden voor ProRail om dit actief aan te moedigen. Hergebruiken is immers beter dan weggooien.

De PX17830, het elektronische codegever relais is begin deze eeuw ontwikkeld als opvolger van het mechanische codegever relais. Er zijn bijna 4.500 van dit type relais in het Nederlandse ATB treinbeveiligingssysteem geplaatst. Dit robuuste relais kent weinig tot geen uitval en wordt alleen vervangen wanneer het een storing heeft of als gevolg van een infrawijziging. Er werd tot op heden geen onderhoud gedaan in de vorm van een periodieke meting of tussentijdse revisie. Waarom nu dan toch overgaan tot voortijds reviseren?

Kosteneffectief én duurzaam

Het reviseren van het elektronisch codegever relais zorgt niet alleen voor een circulair spoor. Het heeft ook effect op een lagere nieuwprijs in de toekomst.

Hoe meer relais wij een tweede leven geven, hoe lager de kostprijs en daarmee de door ProRail vastgestelde marktprijs.

Aldus BU manager beschikbaarheid, Jan Pieter Bakker.

Een mooie ontwikkeling, waaraan wij graag ons steentje bijdragen.

Wij reviseren al jaren mechanische relais en nemen nu het elektronische relais actief op in ons revisieprogramma. De innameprijs van dit type revisierelais (PX17830R) wordt dan ook verhoogd naar €25,00.

Voor vragen kun je contact opnemen met Teamleider beschikbaarheid, Arnaud Abbes. Je kunt het relais aanmelden door hier te klikken.