Skip to main content
Terug naar het overzicht

Materiaaldepots doorslaggevend bij uitvoering grote projecten

2020-08-21 | 

Voor een materiaalleverancier voor spoorwegwerkzaamheden komt veel meer kijken dan alleen het materiaal. Het is juist het efficiënt managen van materiaalstromen wat doorslaggevend is bij een succesvolle uitvoering van grote projecten. Zeker wanneer het een project betreft dat op flinke afstand ligt van ons als leverancier. Hoe zorg je ervoor dat zo’n project niet alleen op tijd af is, maar ook binnen budget blijft? Strukton Rail ging met ons om de tafel, met als resultaat een op maat gemaakt logistiek plan voor project Wadden.

Logisch nadenken over logistieke uitdagingen

Spoortraject De Wadden. Deze spoorlijn tussen Friesland en Groningen, bij stations Hurdegaryp en Buitenpost om precies te zijn, was toe aan het reguliere onderhoud. Strukton Rail zocht ons als leverancier van veel verschillende materialen op. Supply Chain van Strukton Rail keek niet alleen naar de laagste prijs van elke leverancier afzonderlijk. Er is ook gekeken naar de voordelen van het integraal uitvoeren van het werk in een partnership met één leverancier. Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat dit project snel en efficiënt wordt uitgevoerd?
Het antwoord werd gevonden in de logistieke dienstverlening. Strukton Rail vroeg of wij twee van de in totaal 15 werkdepots in wilden richten om ervoor te zorgen dat het nodige materiaal continu op voorraad was.
Deze depots zijn van cruciaal belang geweest voor een goed verloop van dit project. Omgevingsmanager, Nathalja van Kasteel legt uit:


Er is voor meerdere en kleinere depots gekozen, omdat er in een korte tijd veel werkzaamheden aaneengesloten moesten plaatsvinden. Dankzij deze depots was al het bovenbouwmateriaal op voorraad, was er geen mega opslagruimte nodig, kon het opruimen sneller starten en werd er herladen binnen het buiten dienst gestelde gebied.

Werkdepots tussen weilanden, sloten en wegen

De grootste uitdaging lag in het bepalen van de locatie van de depots langs het 15 kilometer lange spoor in een relatief korte tijd.
“Veel grond was niet rechtstreeks toegankelijk naar het spoor toe. Denk aan brede sloten en wegen ertussen. Dan moet je met alle betrokken partijen - ook in de directe omgeving - goede gesprekken voeren om uiteindelijk tot een oplossing te komen. Dat is allemaal gelukt,” aldus Nathalja.
Een grote opluchting voor Strukton Rail. Want zonder deze depots had dit project mogelijk vertraging opgeleverd.

Groot project en weinig tijd

Zoals zo vaak in onderhoudsgebieden, was er minder tijd dan het project groot is. De buitendienststelling bij stations Hurdegaryp en Buitenpost startte op 11 juli en de klus moest in 9 dagen geklaard zijn. En tijd is geld. Maar het resultaat is naar volle tevredenheid. Positief blikken wij met ProRail en Strukton Rail terug op dit afgeronde project. De treinen rijden weer als vanouds tussen Friesland en Groningen. Wil je meer informatie over logistieke oplossingen voor projecten? Neem gerust contact op met Key accountmanager Herbert Bokkers.
Voor een overzicht van de werkzaamheden, bekijk hier de video van ProRail.

Om een beetje een beeld te scheppen; onze dienstverlening in dit project bestond uit:

  • 31 km spoorstaven
  • 15.000 dwarsliggers
  • 35.000 ton ballast
  • Diverse BBM- en ETM-materialen
  • Verwerken vrijkomende materialen
  • Logistieke ondersteuning d.m.v. inzet wagons en tractie
  • Logistiek management en depotbediening