Skip to main content
Terug naar het overzicht

Spoorlopers verleden tijd, de anti-loopmat gaat off-track

2020-11-04 | 

Langs en over het spoor lopen is levensgevaarlijk, toch stappen mensen dagelijks het spoor in. Om dat te voorkomen, worden spoorlijnen de laatste jaren zoveel mogelijk ontoegankelijk gemaakt. Hiervoor zijn inmiddels al vele producten voorhanden. Het allernieuwste product is onlangs in ons assortiment opgenomen. Het nieuwe model anti-loopmat met opstaande en verspringende punten. Door deze te plaatsen rondom het spoor worden spoorlopers ontmoedigd.

De PRISMA Platform-mat is een uitbreiding op de reeds bestaande anti-loopmat

Het eerste model van deze mat met omhoogstekende punten (wellicht bekend als prismamat of anti-loopmat) is ontwikkeld voor plaatsing ín het spoor. Dit is de ‘on track’ variant. Dit type mat wordt ingezet om te voorkomen dat mensen bij overwegen het spoor betreden. De punten schrikken mensen af en weerhouden ze ervan om door te lopen. Deze mat  - die in het spoor wordt geplaatst - mag de trein uiteraard niet raken. Daarom hebben de opstaande punten een maximale hoogte. Dit in tegenstelling tot de nieuwkomer.

Van ontmoedigen naar ontoegankelijk

Bij het nieuwe model genaamd ‘PRISMA Platform’ zijn de omhoogstekende punten tweemaal zo hoog gemaakt. Deze hoge en verspringende punten zijn zo afschrikwekkend dat voetgangers rechtsomkeert maken. Deze mat is geschikt voor plaatsing rondom het spoor, daar waar de trein er geen hinder van heeft, ‘off track’ dus. Het profiel van vrije ruimte (ruimte die wordt vrijgehouden zodat de trein ongehinderd kan rijden) maakt het onmogelijk het spoor overal hermetisch af te sluiten met hekwerken. Hierdoor blijft het mogelijk om om het hek heen te wandelen. Door de hekwerken te combineren met de ‘PRISMA Platform’ wordt de onveilige looproute onbegaanbaar en het aantal spoorlopers neemt hiermee af. Ook bestaat de mogelijkheid om de ‘PRISMA Platform’-mat aan de on track mat te bevestigen. Met dezelfde modulaire verbinding kunnen de matten naadloos aan elkaar bevestigd worden.

Voor Engeland is de nieuwe PRISMA Platform-mat de uitkomst om spoorlopen bij perrons aan te pakken

Engelse spoorbeheerders hebben te maken met schuin aflopende perrons die zó het spoor inlopen. Deze aflopende perrons zijn erg uitnodigend om het spoor over te steken. Dit heeft geleid tot veel overlast en onveilige situaties. De nieuwe mat biedt hier een perfecte oplossing. Op testlocaties is aangetoond dat de matten het gewenste effect hebben! De verdere uitrol van dit project om meer perrons te beveiligen is daarmee van start gegaan

Meer toepassingen denkbaar

Ook buiten de spoormarkt zijn er plekken die beveiligd dienen te worden, omdat het betreden van die locaties voor voetgangers en voertuigen gevaarlijk is. Denk aan (bouw)terreinen waar alleen hekwerken of waarschuwingsborden niet genoeg effect hebben. Wellicht vernam je in het nieuws hoe Hilversum onlangs werd opgeschrikt door een illegaal openluchtfeest op een bouwterrein. Het feest werd massaal bezocht en moest afgebroken worden door de politie. 

Of denk aan sportvelden of andere locaties die buiten openingstijden toch betreden worden door ongewenste gasten. Door de bestaande omheining uit te breiden met de matten, is over hekwerken klimmen geen optie meer. 

Ben je benieuwd naar de nieuwe mat? Heb je last van ongenode gasten op je spoortraject of bouwterrein? Neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden!

Productspecificaties - Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met Hird Rail Development Ltd en de Britse railinfra-eigenaar Network Rail om de problematiek in Engeland rondom spoorlopers bij perrons aan te pakken. Gewicht 44 kg; te plaatsen zonder inzet van machines; Arbo goedgekeurd; 100% gerecycled materiaal van oude vliegtuigbanden; bij einde levensduur herbruikbaar

De cijfers op een rij van spoorlopers

Ruim één op de drie treinvertragingen (35 procent) is het gevolg van mensen die te dicht op het spoor lopen.

Het aantal treinvertragingen als gevolg van spoorlopers stijgt: van 2.905 in 2015 naar 3.289 in 2019. Dat is een toename van 13 procent.

Een verstoring door een spoorloper levert gemiddeld 32 minuten vertraging op. Dagelijks is dat 4,5 uur!

Een trein die 130 km/uur rijdt, heeft een remweg van 600 meter.

Bij een melding van een spoorloper moeten gemiddeld vijf treinen remmen. Er ontstaat dan een treinfile. Dat gebeurt dagelijks wel zeven keer.

En daar zijn ruim 21.000 reizigers de dupe van. Zij missen afspraken of hun aansluiting.

Door de treinvertragingen loopt Nederland jaarlijks 140 tot 175 miljoen euro mis.

Lopen langs het spoor kan je een boete opleveren van 140 euro, maar dat is niks als je bedenkt dat er ook spoorlopers zijn die met hun leven betalen.