Skip to main content
Terug naar het overzicht

Gefreesde passtukken – voor een verbeterde levensduur en kwaliteit van de railinfrastructuur

2018-09-18 | 

De Nederlandse railinfrastructuur kenmerkt zich door zijn hoge dichtheid en de maximale (spoor)benutting. Een intensief bereden spoor heeft echter ook een bijbehorend slijtagebeeld tot gevolg. Sommigen stukken spoorstaaf zijn zodanig versleten dat ze vervangen moeten worden met nieuwe passtukken. Bij het inbouwen van deze passtukken kan er hoogteverschil ontstaan met de rest van het spoor, omdat slijtage onder andere impliceert dat er na verloop van tijd (en treinen) enkele millimeters van de kop van de spoorstaaf afgereden worden. De kwalitatief beste én meest efficiënte manier om dit te voorkomen, is door gebruik te maken van op hoogte gefreesde passtukken, die op  dezelfde hoogte gefreesd zijn als het bestaande spoor. Hierdoor zijn de passtukken als een perfecte puzzel op kophoogte gelijk aan het bestaande spoor.

Freesfabriek produceert nu ook op hoogte gefreesde spoorstaven

Tijdens het optimalisatieproces van onze freesfabriek hebben we (ook) onderzoek gedaan naar het op hoogte frezen van spoorstaven. De spoorstaven worden in geconditioneerde omstandigheden met een unieke freesmachine in één procesgang symmetrisch gefreesd. Eerst wordt de ontkoolde bovenlaag verwijderd, om beschadiging bij gebruik te voorkomen en de levensduur te verlengen. Hierna worden de spoorstaven met meerdere procesgangen tot elke gewenste hoogte gefreesd conform SPC00011-1. Dit betekent dat we naast de gebruikelijke 0,7 mm nu ook 2, 4, 6 of 8 mm kunnen verwijderen.

De op hoogte gefreesde passtukken brengen een aantal voordelen met zich mee ten opzichte van het alternatief, het bestaande spoor ophogen. Zo kost het minder tijd om het op hoogte gefreesde passtuk in te bouwen, wat de beschikbaarheidsgarantie van het spoor ten goede komt. Daarnaast hoeven er geen kwetsbare overgangslassen in het spoor gebracht te worden. Het resultaat is een verbeterde levensduur en kwaliteit van de railinfrastructuur.

Gefreesde passtukken bestellen

Op hoogte gefreesde passtukken zijn vooralsnog alleen verkrijgbaar voor het profieltype 54E1 en met freesdieptes van -4 mm en -8 mm. Let op! Op hoogte gefreesde passtukken zijn alleen toepasbaar bij rechtstandslijtage, omdat het slijtagebeeld in bogen anders is en vraagt om een andere behandeling.

Enthousiast geworden door deze innovatieve aanvulling van ons assortiment, bestel ze dan nu direct op onze webshop! Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze verkoopmedewerkers door een e-mail te sturen naar beschikbaarheid@railpro.nl