Skip to main content

Eismo diagnostikos ir stebėjimo technologijos

Inovatyvios nustatymo, signalizavimo ir stebėjimo technologijos yra svarbi šiandienos geležinkelių sistemų dalis. Geležinkeliams labai naudingos visapusiškos ir sisteminės skaitmeninimo, diagnostikos ir stebėjimo sistemos, duomenų analizė ir prevencinės priežiūros režimai.

voestalpine sukūrė platų pasaulyje pirmaujančių stebėjimo sprendimų spektrą, kuris klientams suteikia galimybes leidžiančias įgyvendinti protingesnę priežiūros praktiką ir užkirsti kelią infrastruktūros gedimams. Mes galime pristatyti savo produktus klientams visame pasaulyje „iki raktų“. Galima sudaryti įvairias paslaugų sutartis, atsižvelgiant į įvairius mūsų klientų poreikius, užtikrinant norimą sistemų prieinamumo ir veikimo lygį. 

 

Infrastruktūros diagnostikos ir stebėjimo technologijos

Naudojant mūsų intelektualią diagnostikos ir stebėjimo sistemą ROADMASTER®, mes nuolat fiksuojame jūsų infrastruktūros būklę.

Visas galimas ROADMASTER® kategorijas galima integruoti per diagnostikos ir stebėjimo platformą, leidžiančią analizuoti ir vizualizuoti bėgių kelio ar ilgalaikio turto būklę. ROADMASTER® gali naudoti visi sektoriai geležinkelių pramonėje, neatsižvelgiant į infrastruktūros koncepciją ir metus.

 • ROADMASTER® siūlo visiškai skaitmeninę ir intelektualią geležinkelio kelio ir geležinkelio infrastruktūros stebėjimo sistemą, kurią galima individualiai pritaikyti kliento poreikiams. Visos kategorijos ir funkcijos yra prieinamos integruotoje programinės įrangos platformoje.

  PRIVALUMAI, KURIE ĮTIKINA

  • Paprastas ir intuityvus valdymas iš stalinių ar mobiliųjų įrenginių
  • Daugiakalbė vartotojo sąsaja
  • Ankstyvas būsimų gedimų priežasčių nustatymas
  • Sistemų būklės stebėjimas realiu laiku
  • Stebimų infrastruktūros įrenginių būklės vizualizavimas – kaip yra ir kaip turi būti
  • Duomenų interpretavimas rekomenduoja priežiūros veiksmus ir taip galima numatyti techninės priežiūros planavimą pagal poreikį
  • Tinkinama vartotojo sąsaja, ataskaitų teikimo funkcija ir KPI
  • Aliarmo funkcija sugedus ar esant kritinei sistemos būklei

  Gedimų sumažėjo 42% nuo „ROADMASTER® SCM“ naudojimo pradžios, tai mus įtikino.

   

  SUKURTA SPECIALIOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI

  Labai tiksliai pritaikomos funkcijos leidžia patenkinti tikslius vartotojo poreikius, pradedant duomenų rinkimu ir baigiant ataskaitų teikimo funkcijomis.

  Priklausomai nuo programos, įvertinami įrašyti duomenys ir pateikiamos rekomendacijos bei aptarnavimo informacija. „Informacijos suvestinėse“ duomenys aiškiai rodomi atsižvelgiant į galutinį vartotoją šiais lygiais:

  Informacija apie valdymą

  Regioninės ataskaitos atsakingiems vadovams

  Išsamus atskirų infrastruktūros elementų vaizdas skirtas sistemų ekspertams

  Aiškus infrastruktūros būklės įvertinimas taupo laiką ir garantuoja, kad galėsite sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus.

   

  SISTEMŲ BŪSENOS ATVAIZDAVIMAS

  „ROADMASTER®“ vizualizavimo sprendimai užtikrina aiškų faktinės ir esamos infrastruktūros sistemų būklės vaizdą, nepriklausomai nuo naršyklės ir naudojamo galinio įrenginio (asmeninio kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar išmaniojo telefono). Kiekvienos programos duomenys yra vertinami labai išsamiai.

  KPIS (pagrindiniai veiklos rodikliai) IR ATASKAITOS

  Infrastruktūros būklė vertinama pagal kliento reikalavimus ir remiantis apibrėžtais pagrindiniais veiklos rodikliais (KPI). Ekrane pateikiama grafinė informacija garantuoja glaustą infrastruktūros būklės apžvalgą. Spalvų žymėjimas (raudona) reiškia, kad kritines sąlygas galima pamatyti iš pirmo žvilgsnio. Ataskaitos gali būti generuojamos vartotojo pasirinktais intervalais (pvz., dienos, savaitės, mėnesio ataskaitos) ir turinį pritaikant kliento poreikiams. Remiantis matavimo duomenimis, gaunama statistika, kuri, naudojant filtrus, diagramas ir pateikiant KPI, suteikia reikšmingą bendrą analizės rezultatą.

  PROGNOZĖS ANALITIKA

  Matematinės analizės modelių taikymas leidžia tikslingai, bei pasiremiant faktine gedimų prevencija, užkirsti kelią infrastruktūros įrenginių gedimams, atsižvelgiant į praeities ir dabartinius duomenis. Kai kurios programos leidžia numatyti likusį stebimos infrastruktūros įrenginių naudingo tarnavimo laiką esamu momentu, atsižvelgiant į dabartinę eksploatavimo būklę.

  PAVOJAI

  Jums bus suteiktas automatinis įspėjimas, kai tik infrastruktūros įrenginių būsena taps kritine; pavojaus signalų ribas galima nustatyti atskirai. Priklausomai nuo gedimo tipo ir sunkumo, pateikiami skirtingi įvertinimo lygiai ir pradedami tolesni procesai, tokie kaip informacija techninės priežiūros personalui, diagnostika ar gedimų priežasčių analizė.

  ROADMASTER® POSISTEMĖS

  Visas galimas ROADMASTER® sistemos posistemes galima integruoti per diagnostikos ir stebėjimo platformą, leidžiančią analizuoti ir pateikti vizualią informaciją apie kelio ar infrastruktūros sistemų būklę.

  Naudojant įvairius jutiklius, visi išmatuoti kintamieji dydžiai yra kiekybiškai registruojami, siekiant nustatyti stebimų infrastruktūros sistemų darbą ir būseną. Netiesioginės matavimų technologijos naudojimas leidžia visiškai be rizikos atlikti sistemų parametrų matavimus. Aparatinė įranga su lanksčiomis galimybėmis, sukurta specialiai geležinkelio reikmėms, apdoroja jutiklių informaciją. Specialūs duomenų bazių serveriai analizuoja įrašytą informaciją ir sukuria infrastruktūros įrenginių būklės statistikos duomenis, kurie yra pagrindas priimant sprendimus dėl pagal poreikį atliekamos priežiūros strategijos.

  • Nepriklausomai nuo esamos infrastruktūros
  • Išbandytas datos gavimas be grįžtamojo ryšio
  • Patvirtinta didžiųjų geležinkelio įmonių visame pasaulyje
  • Galima integracija su esama IT aplinka
  • Pagrindinė priemonė priežiūros procesams planuoti

  Daugiau informacijos:

 • Iešmo būklės stebėjimas (SCM) leidžia stočių budėtojams ir techniniam personalui sumažinti iešmų gedimus ir optimizuoti priežiūros procesus. Iešmų gedimai gali atsirasti dėl mechaninių, aplinkosaugos ar elektros tiekimo problemų, todėl gedimų šalinimui dažnai reikia skirtingų padalinių ar ekspertų, kad surastų sprendimą.

  Norėdami iš anksto nustatyti galimus gedimus, naudokite intelektualias iešmų būklės stebėjimo sistemas, tokias kaip ROADMASTER® SCM. Priežiūrai gali būti teikiama pirmenybė atsižvelgiant į infrastruktūros būklę, o papildoma informacija, kurią teikia „ROADMASTER® SCM“, leidžia atlikti tikslingą trikčių šalinimą. Matavimo taškai gali būti parenkami atsižvelgiant į vartotojo poreikius, taip pat, bet kuriuo metu į sistemą gali būti įtraukti papildomi matavimo taškai. Tai garantuoja maksimalų lankstumą ir priežiūros planavimo saugumą. To pasėkoje, vartotojas greitai gali įdiegti papildomas matavimo priemones ir taip užkirsti kelią galimiems gedimams, bei užtikrinti maksimalų iešmų prieinamumą.

  ROADMASTER® SCM FUNKCIJOS IR PRIVALUMAI

  • Nepriklauso nuo pavaros tipo ir eismo valdymo technologijos, taip pat nuo IT aplinkos
  • Modulinis dizainas
  • Lengva modifikuoti matavimo taškus
  • Lankstus stebėjimo sprendimas: duomenys kaupiami centralizuotai eismo valdymo sistemoje arba tiesiogiai iešme
  • Sklandus veikimo būsenos stebėjimas
  • Gauta daug nacionalinių ir tarptautinių patvirtinimų

   

  KAIP VEIKIA IEŠMŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS SISTEMA

  Be iešmų būklės stebėjimo sistemos, gedimai įvyksta netikėtai ir galima nustatyti tik dvi veikimo būsenas. Infrastruktūra yra tinkama naudojimui arba yra netinkama. Todėl visa infrastruktūros veikla gali sustoti ir tai gali sukelti bereikalingą traukinių vėlavimą.

  Iešmų būklės stebėjimas apsaugo nuo gedimų ir padidina geležinkelio linijų prieinamumą.

  Kai yra įrengta iešmų būklės stebėjimo sistema, atsiranda dar viena papildoma infrastruktūros stebėjimo būsena. Šis papildomas infrastruktūros būsenos stebėjimas leidžia nustatyti ir įvertinti artėjančius gedimus (ribinius pažeidimus). Įrašyti duomenys yra analizuojami, o tai leidžia laiku pradėti techninės priežiūros planavimą ir taikyti tinkamas korekcines priemones. Be to, „ROADMASTER® SCM“ yra vertingas įrankis užtikrinantis pažeidimų pašalinimą, nes padeda pagreitinti varginantį trikčių šalinimo procesą. Todėl pažeidimą galima pašalinti greitai ir su mažiausiomis pastangomis.

  INTELEKTUALI IEŠMŲ PERVEDIMO PAVARA

  Kartu su mūsų „ROADMASTER®“ diagnostikos sistema mūsų intelektuali iešmų pavara yra nepaprastai efektyvus įrankis jūsų techninės priežiūros komandai. Jūsų geležinkelių sistema tampa geresnė, efektyvesnė ir pelningesnė. Reikalingi jutikliai montuojami tiesiai pavaroje ir (arba) ant hidraulinės jėgos perdavimo sistemos. Jie yra arba iš anksto įdiegti kaip integruotas sprendimas, arba pavara gali būti modifikuota panaudojant papildomus modulius. Išmatuoti duomenys yra tiesiogiai įvertinami duomenų kaupiklyje, o tai reiškia, kad pažeidimus galima nustatyti iškarto remiantis vertinimo kriterijais. Jei išmatuoti duomenys yra tinkami, jie laikinai saugomi ir perduodami į diagnostikos platformą laisvu pasirinkimu. Esant pažeidimams, duomenys nedelsiant perduodami platformai tolesnei analizei per duomenų tinklą. Todėl eismo valdymo specialistai gauna prasmingus veiklos rodiklius ir tikslius analizės duomenis, kurie užtikrina tinkamą eismo valdymo sistemos veikimą.

  SISTEMA:

  • Veikia su baterija arba prijungta laidais
  • Duomenų generavimas ir informacijos gavimas
  • Duomenų perdavimas naudojant SIM / modemą arba laidinį ryšį
  • Vizualizacija intelektualioje ROADMASTER® diagnostikos platformoje
  • Prieiga per terminalus ar mobiliuosius galinius įrenginius

  Galima išmatuoti šiuos kintamus dydžius:

  • Jėgos, laiko, trukmės ir padėties nustatymas
  • Srovės kreivė
  • Sistemos slėgis / nustatytas slėgis
  • Alyvos lygis
  • Vandens patekimas
  • Temperatūra ir kt.

  ROADMASTER® SCM - JŪSŲ PARTNERIS VISOMS KELIO SISTEMOMS

  ROADMASTER® SCM mes pritaikome viso pasaulio iešmų tipams. Nesvarbu, koks geležinkelio transporto tipas, kokia taikymo sritis, iešmo geometrija ar gamintojas, diagnostikos sistemą gali naudoti visi geležinkeliai. Be to, sistema pritaikyta jūsų poreikiams, atsižvelgiant į vietos sąlygas.

  Daugiau informacijos:

 • Traukinio aptikimo stebėjimo (TDM) sistemos gali numatyti įvairių traukinių aptikimo sistemų gedimus ir užfiksuoti protarpinius gedimus.

  Įvairūs traukinių aptikimo metodai (įskaitant bėgių grandinę ar ašių skaitiklį) yra gyvybiškai svarbi daugelio signalizavimo sistemų dalis, o jų veikimas yra labai svarbus geležinkelių tinklo saugumui ir efektyvumui. TDM patikimai nustato sistemų veikimo pablogėjimą ir pateikia įspėjimus, kad būtų galima atlikti priežiūrą prieš gedimą. Neinvaziniai jutikliai stebi, pavyzdžiui, energijos lygį bėgių grandinės imtuve ir realiuoju laiku siunčia duomenis į centrinį serverį, kur jie analizuojami naudojant specialią programinę įrangą su iš anksto nustatytais keliais pavojaus lygiais, kad būtų galima nustatyti, kada bėgių kelio grandinės veikimo charakteristikos pradeda blogėti. Pavojaus įvykiai siunčiami paskirtiems vartotojams, kurie gali nedelsdami reaguoti ir laiku pradėti reikiamus veiksmus.

  Daugiau informacijos:

 • Geležinkelio pervažų stebėjimo (RXM) sprendimai automatiškai nustato pervažos gedimus ir padeda atlikti tyrimą. Geležinkelio perėjos yra svarbi sąsaja tarp geležinkelio ir visuomenės, kurią reikia reguliariai prižiūrėti ir išbandyti, kad būtų užtikrinta sauga.

  „RXM“ stebi geležinkelio pervažų veikimo efektyvumą, kad būtų galima laiku atlikti priežiūrą. Pagal įvykių įrašus gaunamas tikslus chronologinis visų valdiklių ir indikacijų, susijusių su geležinkelio pervažų operacine sistema, būsenos žurnalas. Realaus laiko būklės stebėjimas leidžia nuolat gauti geležinkelio pervažos komponentų ir posistemių duomenis, kurie gali pablogėti tarp įprastos priežiūros ir tikrinimo intervalų. Informacija fiksuotu tinklu arba belaidžiu ryšiu siunčiama į centrinį serverį, per kurį techninės priežiūros specialistai gauna pranešimus dėl techninės priežiūros poreikio.

  Daugiau informacijos:

 • Naudodamiesi signalizacijos įrenginių maitinimo stebėjimo (SPM) sistema, priežiūros personalas gali rasti ir išspręsti energijos tiekimo problemas, kol dar nesutriko signalizacijos sistemų patikimas veikimas. Signalizavimo sistemos yra pagrindinis saugos aspektas visose geležinkelių sistemose.

  Signalizavimo sistemų veikimas ir patikimumas priklauso nuo energijos maitinimo tinklo kokybės ir prieinamumo. Signalizacijos maitinimo stebėjimas (SPM) suteikia geležinkelio priežiūros personalui galimybę nuotoliniu būdu stebėti maitinimo šaltinius. Tokių parametrų, kaip įtampa, srovė, akumuliatoriaus būklė ir izoliacijos varža, matavimas teikia vertingų duomenų geležinkelio priežiūros personalui. Tai leidžia išsamiai diagnozuoti problemas, kurios gali kilti maitinimo šaltiniuose. Esant sutrikimams, sutrumpinamas reagavimo laikas ir užtikrinamas optimalus signalizacijos sistemų eksploatavimas bei prieinamumas.

   Daugiau informacijos:

 • Stebint geležinkelio kelio / bėgių judėjimą, ankstyvame etape nustatomi bėgių trūkimai arba gedimai / kelio išmetimai, galintys atsirasti dėl didelio temperatūros pokyčio. Dėl galimybės laiku pritaikyti reikiamas priemones, užtikrinamas gedimų eliminavimas dar prieš sutrinkant įprastinei geležinkelio veiklai.

  Naudodami savo intelektualiąją sistemą „ROADMASTER®“, mes nuolat fiksuojame jūsų infrastruktūros būklę, o tai leidžia nuotoliniu būdu stebėti geležinkelio kelio judėjimą ir temperatūros pokyčius. Be to, bėgių ultragarso detektorių sistema patikimai nustato bėgių įtrūkius ar lūžius. Abi zonos gali turėti didelę įtaką bėgių, infrastruktūros įrenginių ir bėgių plėtimosi jungčių tinkamam naudojimui.

  „ROADMASTER® TRM“ suteikia galimybę atsirandančias problemas aptikti ankstyvoje stadijoje. Skirta užtikrinti maksimalų saugumą ir prieinamumą.

  KAIP VEIKIA GELEŽINKELIO KELIO IR BĖGIŲ STEBĖSENOS SISTEMA

  Jutikliai nuolat fiksuoja vertikalius ir šoninius judesius, bėgių lūžius, taip pat temperatūros skirtumus ir perduoda surinktus duomenis į serverį. Tokiu būdu gautos išmatuotos vertės suteikia vertingos informacijos tiek dėl bėgių sistemų patikimumo, tiek dėl tiltų konstrukcinio vientisumo, todėl leidžia atlikti išsamią ilgalaikę analizę, kuri yra veiksmingos priežiūros pagrindas. Duomenys vertinami ir lyginami su atitinkamais ataskaitiniais duomenimis. Būsimi gedimai nustatomi ankstyvoje stadijoje, dar prieš darant neigiamą įtaką geležinkelių veiklai. To pasėkoje jūs sumažinsite gedimus ir traukinių avarijų galimybę, bei padidinsite saugumą.

  Nesvarbu, koks geležinkelio transportas ar taikymo sritis - TRM gali naudoti visi geležinkeliai:

  BĖGIŲ IŠSIPLĖTIMO SANDŪRŲ BŪKLĖS STEBĖSENA – RECM

  Bėgių sandūros išplėtimo įtaisas (RED) pritaikomas prie pirminio tilto konstrukcijos išilginių judesių, atsirandančių dėl viršutinių apkrovų, oro sąlygų, temperatūros pokyčių ir paties „RED“ veikimo.

  Ilgi tiltai natūraliai reikalauja didelių išsiplėtimo siūlių, nes kuo didesnė konstrukcija, tuo didesnis išsiplėtimas. Bėgio sandūrų išplėtimo įtaisas leidžia smailei ir pagrindiniam rėminiam bėgiui laisvai judėti išilgai viena kitos dalių atžvilgiu. Jie plečiasi ir susitraukia normaliai. RED yra vienas iš svarbiausių tilto antstato sistemos komponentų. Siekiant anksti nustatyti problemas ir užtikrinti geležinkelio kelio saugumą, RECM stebi šiuos dalykus:

  1. Išilginio poslinkio stebėsena (pagrindinis įrenginys)
  2. Santykinį poslinkį tarp tilto pereinamųjų atramų
  3. Bėgių, aplinkos ir konstrukcijos temperatūrą
  4. Tilto tarpų plotį ir kiekvienos tilto išsiplėtimo sekcijos poslinkį

  Nauda – RECM

  Duomenų integravimas

  Visus surinktus duomenis integruojame į programinės įrangos platformą ROADMASTER®. Platformoje visa RED ir susijusi informacija yra aiškiai vaizduojama. Be to, rodomi įspėjimai ir prognozės, kad ankstyvoje stadijoje būtumėte informuoti apie galimas problemas. Tai sumažins gedimus ir remonto darbų laiką.

  RECM programinės įrangos modulis

  Visi moduliai yra aiškiai rodomi RED įrenginyje su „ROADMASTER® RECM“ ir todėl iš pirmo žvilgsnio gali būti priskirti atitinkamai RED sričiai.

  Sumažintas gyvavimo ciklo kaštų ir eksploatacijos modelis skirtas įvertinti konstrukcijos būklę ateityje

  Bėgių sandūrų išsiplėtimo įtaisai yra konstrukciniai komponentai, todėl jie dėvisi ir juos reikia prižiūrėti per visą tilto tarnavimo laiką. Bėgių sandūrų išsiplėtimo būklės stebėjimo sistema, remiantis stebėjimo duomenimis, gali numatyti likusį išsiplėtimo jungčių tarnavimo laiką.

   

  LŪŽŪSIŲ BĖGIŲ APTIKIMAS ULTRAGARSU – UBRD

  Geležinkelio bėgių lūžiai kelia rimtą grėsmę geležinkeliams ir ypač krovininiams geležinkeliams. Įvykus avarijai ir traukiniui nuvažiavus nuo bėgių, paprastai tenka patirti didelių išlaidų ir labai pakenkti žmonėms, aplinkai ir infrastruktūrai.

  Dabartiniai bėgių lūžių aptikimo metodai yra daug laiko ir jėgų reikalaujantis darbas, kurio kaštai yra brangūs. Šie metodai taikomi suplanuotais intervalais, todėl per ilgesnius intervalus tarp patikrų, bėgių lūžiai gali likti nepastebėti. Ultragarsinis trūkusių / lūžusių bėgių detektorius nuolat stebi į ilgabėgių grandis suvirintus bėgius, naudodamasis ultragarso bangomis, ir praneša apie bėgio įtrūkimą mažiau nei per minutę.

  UBRD sistema yra nuolatinė ant bėgių sumontuota sistema, veikianti pagal „pitch-catch“ principą, kai valdomos ultragarso bangos yra perduodamos iš tam tikros vietos (UBRD siųstuvas) per bėgį abiem kryptimis, o tam tikru atstumu per bėgį ateinantis signalas yra stebimas, ar nėra šio signalo neleistinų pakitimų (UBRD imtuvas). Įrengti perdavimo ir priėmimo davikliai su prijungtu maitinimo šaltiniu ir elektronikos bloku, užtikrina bėgių kontrolę 1800 m atstumu.

  Nauda – UBRD

  • Matavimai atliekami neįtakojant traukinių eismo

  Didžiausias UBRD sistemos privalumas yra tai, kad ji nuolat atlieka matavimus, nedarydama įtakos traukinių eismui, sistemos įrengimas taip pat neturi įtakos geležinkelio veiklai. Bėgio būklė bus tikrinama nuolat, kai vyksta geležinkelio eismas, be to, norint nustatyti trūkusį bėgį, nereikia jokio pravažiuojančio traukinio.

   

  • Padidėjęs veiklos efektyvumas

  Šiuolaikiniuose geležinkeliuose efektyvumui ir saugumui tenka svarbus vaidmuo uždirbant pelną, UBRD sistema gali padėti siekiant įvykdyti abu tikslus. Veiklos efektyvumas padidėja, jei jus iš anksto įspėja apie lūžusį bėgį, taip pat, kaip ir sistemos teikiama nauda susijusi su eismo saugumu.

   

  • Papildomos naudos
  • Nuolatinis lūžusių bėgių stebėjimas be žmogaus įsikišimo.
  • Yra žinoma bėgių kelio atkarpa, kurioje yra bėgių lūžis (su ± 2 km skiriamąja geba).
  • Sistema sukurta veikti pajungiant nuo elektros tinklo ar nuo saulės energijos maitinimo, bet kokiomis aplinkos sąlygomis.
  • Galima atlikti kelio priežiūros darbus, kai nereikia keisti bėgio.
  • Lengvai sumontuojama, nereikia nutraukti veiklos geležinkelyje.

  Daugiau informacijos:

Riedmenų diagnostikos ir stebėjimo technologijos

Centrinės valdymo programinės įrangos PHOENIXCMS ir modulinės diagnostikos sistemos PHOENIXMDS paprastumas ir lankstumas pasiekiamas pasirinkus funkcijas ir programas. PHOENIX techninės ir programinės įrangos struktūra suteikia galimybę sukurti stebėjimo rinkinį, kuris tiksliai atitiktų jūsų poreikius ir biudžetus.

 • Pagrindinė programinė įranga PHOENIX CMS  yra sudaryta iš intuityvios programinės įrangos, kuri skirta kasdieniniam infrastruktūros įvertinimui ir valdymui, kuri tuo pačiu metu teikia informaciją ilgalaikiam verslo tobulinimui. Tai palengvina vartotojams efektyviau atlikti konkrečias užduotis, tokias kaip techninės priežiūros planavimas ir traukinių kontrolė. Inovatyvi ir didelių pajėgumų programinės įrangos architektūra realiu laiku stebi įvairią įrangą, protokolus, duomenis ir procesus ir pateikia juos vartotojui, intuityviose programinės įrangos aplikacijose, patogiu formatu.

  Nauda:

  • Nepriklausoma programinės įrangos struktūra
  • Modulinė koncepcija užtikrina ateities poreikius ir vystymą
  • Lankstus išplėtimas – nuo vieno PC iki klasterio
  • Paprasta operatoriaus sąsaja
  • Kitos diagnostikos sistemos gali būti integruotos
  • Pranešimams apie pavojus elektroninio pašto adresai / ar teksto žinutės gali būti laisvai konfigūruojami

  Aplikacijos:

  Infrastruktūros valdymas – Infrastruktūros įrangos valdymo programa suteikia prieigą prie iš anksto nustatytų informacijos suvestinių ir ataskaitų, kuriose pateikiama įžvalga apie geležinkelio infrastruktūros būsena. Tai leidžia nustatyti prioritetus ir patvirtinti galimus techninius patobulinimus ir procesų efektyvumo padidinimą.

  Pavojai ir valdymas - Naudojant pavojų pranešimo ir valdymo programą, pagrindinis personalas, pvz. eismo dispečeriai, infrastruktūros valdytojai ir infrastruktūros prižiūrėtojai yra aktyviai informuojami apie nukrypimus ir nepalankias situacijas, kol dar nėra poveikio eismo saugumui ar infrastruktūros prieinamumui.

  Priežiūra priklausoma nuo įrangos būklės – Priežiūros priklausomai nuo būklės aplikacija pateikia techninės priežiūros personalui duomenis realiu laiku apie infrastruktūros funkcionavimą ir būklę. Tai suteikia galimybę aktyviai planuoti techninę priežiūrą, kol infrastruktūros veikimas nebus sutrikdytas dėl gedimų.

  Sistemos Priežiūra - naudojant sistemos priežiūros aplikaciją galima stebėti ir analizuoti kiekvienos funkcijos būseną. Pranešama apie nukrypimus, kad būtų laiku atliktas remontas ar techninė priežiūra.

  Pagalbinių sistemų valdymas - ši aplikacija suteikia koncentruotą sprendimą valdyti šalia geležinkelio esančias pagalbines sistemas, kurios leidžia operatoriui peržiūrėti būseną ir atitinkamai reaguoti.

  Daugiau informacijos:

 • PHOENIX MDS WDD/WIM ratų riedėjimo paviršiaus defektų nustatymas / riedmenų svorio nustatymas

  Ratų defektų ir riedmenų svorio nustatymas / diagnostika

  Didėjantis geležinkelių eismas visame pasaulyje reikalauja aukštesnių saugos standartų ir mažesnių priežiūros sąnaudų. Esminis aspektas yra nuolatinis ir patikimas ratų ir bėgių sąveikos jėgų stebėjimas.

  Geležinkelių riedmenų ratai yra labai pažeidžiami dėl didelio jų dėvėjimosi ir sugadinimo. To pasėkoje atsiranda geometriniai ratų defektai. Sistema „PHOENIX MDS WDD/WIM“ nuolat matuoja kiekvieno riedmens ratą visame traukinio sąstate ir nuolat tikrina, ar sukeliamos jėgos, įprastai važiuojant traukiniui, nenukrypsta nuo leidžiamų normų.

  Be ratų defektų nustatymo, tuo pačiu metu naudojama funkcija „dinaminės svarstyklės“, kuri stebi kiekvieno pravažiuojančio riedmens svorį ir krovinio pakrovos balansą ir laiku gali nustatyti disbalansą ar perkrovą. Taip pat sistema teikia pagalba optimaliam naudingosios apkrovos įvertinimui.

  Nauda:

  • Pilnai patikrinamas visas rato riedėjimo paviršius
  • Neprilygstamas montavimo paprastumas
  • Užspaudžiami jutikliai: nereikia gręžti / suvirinti / klijuoti
  • 100% elektromagnetinis suderinamas bet kurioje geležinkelio aplinkoje
  • Jokių elektromagnetinių trukdžių
  • Savikalibravimas, savidiagnostika ir veikimo būsenos stebėjimas
  • Jokios įtakos reguliariai atliekant bėgių kelio priežiūrą
  • Galima naudoti įvairiose klimato zonose, tuneliuose ir greitajame geležinkelyje
  • Energetiškai efektyvi, kompaktiška modulinė sistema
  • Lengvai pridedami papildomi jutikliai

  PHOENIXMDS WIM – svėrimas traukinio pravažiavimo metu

  • WIM jutikliai automatiškai matuoja vertikalias nuo ratų sukeliamas jėgas pravažiuojant riedmenims
  • Be to, nustatomi išvestiniai dydžiai, tokie kaip ašies apkrova, asimetrinė apkrova, perkrova, riedmens svoris ir traukinio svoris

  PHOENIXMDS WDD – ratų riedėjimo paviršiaus defektų nustatymas

  • WDD jutikliai matuoja padidėjusias rato ir bėgio sąveikos jėgas, atsirandančias dėl pravažiuojančių ratų riedėjimo paviršiaus defekto.
  • Dėl riedėjimo paviršiaus defektų atsiranda didesnis riedmenų ir infrastruktūros nusidėvėjimas, dėl kurio kyla didesnė rizika riedmenų nuvažiavimui nuo bėgių. Be to, atsirandantys defektai sumažina kelionės komfortą ir padidina triukšmą bei vibraciją.

  Daugiau informacijos:

   

 • Pažangus riedmenų stebėjimas

  Įkaitę ratai ir karštos ašidėžės kelia didelę grėsmę bet kuriai geležinkelio veiklai. Karšta ašidėžė gali nulaužti ašies kakliuką, ko pasėkoje gali įvykti riedmenų nuriedėjimas. Nepaprastą pavojų eksploatacijai sukelia užblokuoti stabdžiai, dėl perkaitimo gali atsilaisvinti ratlankiai, ar sutrūkti ratų diskai. Užblokuotas stabdis gali sukelti gaisrą ir taip pat yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko susidaro ratų riedėjimo paviršiaus iščiuožos. Be to, neveikiantys stabdžiai gali sukelti labai pavojingas situacijas ir tai įtakoja ženkliai didesnį susidėvėjimą ir pažeidimus.

  Ašidėžių įkaičio ir įkaitusių ratų aptikimo funkcijos „PHOENIXMDS HBD / HWD“ yra sprendimai, kaip sumažinti minėtus gedimus, kad būtų užtikrinta saugi geležinkelio eksploatacija. Patikimai stebėkite pravažiuojančių traukinių ašidėžių, ratlankių ir stabdžių diskų temperatūrą, kai traukinio greitis yra iki 500 km/h.

  Nauda:

  • Užtikrintas eismo saugumas eksploatuojant geležinkelius
  • Rizikos mažinimas ir infrastruktūros apsauga
  • Eksploatacinių savybių gerinimas mažinant traukinių eismo sutrikdymus
  • Veiklos stebėjimas
  • Nuo būklės priklausoma priežiūra
  • Modulinė konstrukcija skirta paprastam ir greitam sumontavimui be jokio reguliavimo
  • Į pabėgį montuojama iki aštuonių daugiataškinių skenerių kurie suprojektuoti pilnai užtikrinti ašidėžės kontrolę
  • Žemos energijos sąnaudos
  • Skeneriai gali būti apjungti užtikrinant pakeičiamumą
  • Auto – kalibravimas, auto – diagnostika ir veikimo būsenos stebėjimas
  • Nedaro įtakos reguliariems kelio priežiūros darbams

  Daugiataškė technologija

  Konfigūruojamų funkcijų PHOENIXMDS HBD/HWD skeneriai yra montuojami tuščiaviduriame plieniniame pabėgyje, kelyje. Iki 8 skenerių yra integruoti ir veikia kaip atskiri moduliai, kurie leidžia naudotojui laisvai nustatyti kontroliuojamą ašidėžės plotą ir stabdžių kontrolę. Pagrindinis elementas yra daugiataškis infraraudonųjų spindulių detektorius. Savaime nusivalanti skenerio optikos sistema užtikriną tinkamą nepertraukiamą sistemos veikimą. Integruotas didelio našumo procesorius konvertuoja greitai ir tiksliai kiekvieno matavimo rezultatus, kad būtų nustatytas temperatūros profilis. Yra pateikiamas 3D termografinis vaizdas kiekvienos nuskenuotos ašidėžės, rato ar stabdžių disko. Su adaptuotu temperatūros matavimo lygiu, šalti ratai taip pat gali būti aptinkami. Iš skenerių signalas yra perduodamas į elektronikos spintą. Duomenų perdavimas į CMS gali būti atliktas įvairiais būdais, per modemą, LAN ar GSM ryšiu.

   

  Techninė specifikacija:

  Traukinio greitis:

  0 iki 500km/h

  Ašidėžių temperatūra:

  0 iki150°C

  Ratų / Stabdžių temperatūra:

  50 iki 500°C

  Skiriamoji geba:

  Ašidėžė 1°C ; Ratai / Stabdžiai 1°C

  Absoliuti paklaida:

  Iki 3°C

  IP klasė skeneriams:

  IP65

  Aplinkos temperatūra:

  -40°C to +70°C

   Daugiau informacijos:

 • Besivelkančių dalių aptikimo sistema (DED) stebi pravažiuojančių traukinių apatinį gabaritą ir fiksuoja besivelkančias dalis akselometro pagalba.

  Besivelkančių dalių aptikimas

  Traukinio įranga, tokia kaip sukabinimo įtaisai, grandinės ar žarnos, gali būti tempiama po traukiniu, pakenkiant infrastruktūrai. Funkcija „Besivelkančios įrangos aptikimas“ (PHOENIXMDS DED) apsaugo žmones esančius šalia bėgių kelio ir apsaugo nuo sugadinimo ar pažeidimų svarbius infrastruktūros elementus, kaip iešmai, pervažų elementai, ETCS balisės ar signaliniai šviesoforai. Kai įrangos dalys traukiamos traukiniu, DED realiuoju laiku sugeneruoja pavojaus pranešimą skirtą eismo valdymo dispečeriams arba traukinio mašinistui, kad sumažintų gedimo padarinius. Pavojaus pranešimų lygiai nustatomi pagal kliento reikalavimus. Sistema teikia informaciją apie traukinio pusę, kurioje nustatyta besivelkanti įranga ir smūgio stiprumą, kurį sukuria besivelkanti įranga.

  Nauda:

  • Nėra mechaniškai judančių dalių
  • Patvari konstrukcija, maži priežiūros kaštai
  • Laisvai konfigūruojami pavojaus slenkstiniai lygiai priklausantys nuo smūgio jėgos ir greičio
  • Nėra kelio užimtumo pavojaus
  • Galima montuoti ant medinių, gelžbetoninių ar metalinių pabėgių
  • Neįtakoja reguliarios kelio priežiūros darbų
  • Tinka visi bėgių tipai
  • Infrastruktūros įrangos apsauga
  • Užtikriną saugumą eksploatuojant geležinkelius
  • Aptinka besivelkančią įrangą
  • Didina geležinkelio kelio prieinamumą mažinant pasekmių žalą

  Daugiau informacijos:

 • PHOENIXMDS gabarito kontrolės sistema naudojama atitinkamų riedmenų gabarito kontrolei.

  Traukinio gabarito stebėjimas

  Pasislinkę kroviniai, dėl netinkamo tvirtinimo ar dėl sukeliamos vibracijos važiuojant traukiniui, yra pagrindiniai geležinkelių transporto klausimai. Už traukinio gabarito išsikišę kroviniai ar daiktai gali rimtai sužeisti žmones ir padaryti didelę žalą geležinkelio infrastruktūrai.

  Gabarito kontrolės sistema (PHOENIXMDS PVS) skirta aptikti pravažiuojančių traukinių nustatyto gabarito pažeidimus. Ši tiksli ir patikima stebėjimo sistema apsaugo žmones ir geležinkelio infrastruktūrą nuo incidentų pravažiuojant traukiniams. Realus traukinio vaizdo įrašymas leidžia eismo operatoriui patikrinti pavojaus pranešimą ir nustatyti gabarito pažeidimo sunkumą.

  Nauda:

  • Užtikrintas eismo saugumas eksploatuojant geležinkelius
  • Žmonių ir infrastruktūros apsauga
  • Traukinio gabaritų stebėjimas
  • Pavojaus pranešimai esant gabarito pažeidimams
  • Horizontalaus ir vertikalaus gabarito kontrolė
  • Atskaitinio profilio nustatymas pagal kliento reikalavimus
  • Nereikia įrengti jokių daviklių šalia bėgių
  • Galima vykdyti priežiūros darbus nenutraukiant traukinių eismo
  • Gabarito pažeidimas nustatomas esant traukinių greičiui iki 250 km/h
  • Traukinio vaizdo įrašymas dienos ir nakties metu

  Daugiau informacijos: