Skip to main content

Wróć do spisu treści

Systemy płatwiowe

Doskonały system profili zimno-giętych Z and C do osiągnięcia najlepszego rozwiązania dla konstrukcji drugorzędowej, uzupełniony szeroką gamą akcesoriów takich jak tężniki, ściągi linowe, blachy montażowe

Nasze systemy konstrukcyjne reprezentują z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego doskonałe rozwiązanie drugorzędowych konstrukcji stalowych dla płatwi dachowych, produkowanych z cienkościennych profili Z,  razem z szeroką gamą akcesoriów, np. tężniki, ściągi, kątowniki łączące, blachy montażowe ….

 

ZALETY SYSTEMÓW METSEC
 

 • Lekkie i eleganckie rozwiązania przy zachowaniu dużej nośności.
 • 60% oszczędności wagi w stosunku do tradycyjnych rozwiązań gorącowalcowanych.
 • 30% oszczędności wagi w stosunku do tradycyjnych systemów płatwi zimnogiętych.
 • Możliwości konstrukcyjne do 15m rozstawu między podporami.
 • Programy do doborów profili oraz do dokumentacji produkcyjnej.
 • Wsparcie techniczne.
 • Łatwy i szybki montaż.
 • Profile są pakowane i dostarczane na budowę według wymagań klienta.
 • Wszystkie profile są indywidualnie oznaczane według wymagań klienta.

 

ASORTYMENT PROFILI

Asortyment profili zawiera 64 różnych wymiarów profili Z standardowego typoszeregu. Profile uzupełnia szeroka gama akcesoriów, np. tężniki, ściągi, kątowniki łączące, blachy montażowe, itp.

Wszystkie profile produkowane są z stali S450GD z podstawową ochroną powierzchni za pomocą cynkowania galwanicznego o masie Z350. W razie wymagania na wyższą masę powierzchni cynkowej możemy zapewnić powłokę Z600, Z800 i Z1000. Wymagania na wyższą masę powierzchni cynkowej trzeba jednak z góry omówić z naszymi przedstawicielami handlowymi albo technicznymi.

KONSTRUKCYJNE SYSTEMY PŁATWIOWE BUTT – wolnopodparte belki dla rozstawu do 12 m. SLEEVED – belki ciągłe dla minimalnie 2 przęseł. Ciągłość zapewniona jest za pomocą łączników. System ten umożliwia projektowanie dla rozstawu do 13.0 m, rozstaw optymalny dla wymienionego systemu wynosi 5.0 – 7.0 m. HEB – belki ciągłe dla minimalnie 5 przęseł. Ciągłość zapewniona jest za pomocą łączników. System ten umożliwia projektowanie dla rozstawu do 13.0 m, rozstaw optymalny dla wymienionego systemu wynosi 7.0 – 10.0 m. METLAP – belki ciągłe dla minimalnie 4 przęseł. Ciągłość zapewniona jest przez zakłady nad podporami. System ten umożliwia projektowanie dla rozstawu do 14.5 m, rozstaw optymalny dla wymienionego systemu wynosi 10.0 – 12.0 m. System ten polecany jest również dla dachów o wyższym obciążeniu.

WSPARCIE DLA PROJEKTOWANIA

PROJEKT STATYCZNY

 • Projekt statyczny można realizować za pomocą naszego oprogramowania Profilform Designer, który jest wynikiem współpracy z renomowaną spółką IDEA StatiCa.
 • Projekty statyczne wykonywane są w zgodzie z poniższymi normami
 • ČSN EN 1990: Zasady projektowania konstrukcji
 • ČSN EN 1991-1-1: Obciążenie konstrukcji – Część 1-1: Obciążenia ogólne
 • ČSN EN 1991-1-3: Obciążenie konstrukcji – Część 1-3: Obciążenia ogólne – obciążenie śniegiem
 • ČSN EN 1991-1-4: Obciążenie konstrukcji – Część 1-4: Obciążenia ogólne – obciążenie wiatrem
 • ČSN EN 1993-1-1: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Ogólne zasady i zasady dla obiektów lądowych
 • ČSN EN 1993-1-3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-3: Ogólne zasady – zasady uzupełniające dla elementów cienkościennych, zimnogiętych oraz profili płaskich
 • ČSN EN 1993-1-5: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-5: Zwichrzenie ścian
 • Projekt realizowany jest w zgodzie z krajowymi załącznikami, wzgl. innymi normami stosowanymi w konkretnych krajach, zawartymi w Profilform Designer. Oprogramowanie dysponuje obecnie krajowymi załącznikami dla Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji, Brazylii i Argentyny.

Zalety projektu za pomocą oprogramowania Profilform Designer

 • Łatwe środowisko programu przyjazne dla użytkownika
 • Optymalizacja projektu
 • Generator obciążenia wiatrem
 • Ocena kombinacji momentu gnącego i siły osiowej

   

Profilform Designer jest naszym klientom i partnerskim firmom projektowym oddany do dyspozycji bezpłatnie. W celu uzyskania pliku instalacyjnego prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi albo o wysłanie.

 

DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA

 • Projektowanie dokumentacji produkcyjnej wspierane jest w programach TEKLA STRUCTURES i ADVANCED STEEL.
 • Dla użytkowników niestosujących wyżej wymienionych programów jest oddany do dyspozycji, stworzone przez nas oprogramowanie ProfilCAM i biblioteka detali w formacie dwg.

W celu uzyskania zestawu instalacyjnego programu ProfilCAM prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi.

Downloads