Skip to main content

Polityka jakości

Przedmiotem działalności gospodarczej spółki voestalpine Profilform s.r.o. jest produkcja drugorzędowych konstrukcji stalowych i cienkościennych profili stalowych - produkcja systemów płatwiowo-ryglowych, profili i rur zimnogiętych.

Celem jest produkcja produktów, których jakość, terminy dostawy i ceny zaspokoją wymagania i oczekiwania klientów oraz stron zainteresowanych.

 Spółka ma świadomość, że zapewnienie wysokiej jakości produktów  jest podstawowym warunkiem do osiągnięcia stałej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym, a więc także stabilności ekonomicznej oraz dalszego rozwoju spółki.

 

  1. Wymagania i życzenia naszych klientów są dla nas na pierwszym miejscu oraz ich zaspokojenie jest obowiązkiem kierownictwa spółki i wszystkich jej pracowników. Dążymy do osiągnięcia maksymalnego zadowolenia klientów w zakresie dostarczania produktów i świadczenia usług, na których można zawsze polegać. Monitorujemy zadowolenie klientów i szukamy dróg prowadzących do wzrostu jakości i skuteczności wszystkich procesów, działań i czynności.
  2. Wzmacniamy odpowiedziałność każdego pracownika za jakość wykonanej pracy i osiągnięte wyniki. Wspieramy jakiekolwiek zaangażowanie i działania prowadzące do poprawy jakości.Rozwijamy dokształcanie i szkolenie pracowników z punktu widzenia wzrostu ich zdolności fachowych w ramach procedur zapewniania jakości oraz za pomocą nowoczesnych metod zarządzania jakością. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za ciągłą poprawę własnych procesów i czynności.
  3. Wspieramy ciągłą poprawę wszystkich procesów i czynności z aktywnym współudziałem wszystkich pracowników. Zarządzanie jakością jest integralną częścią zarządzania spółką. Kierownictwo ponosi odpowiedzialność za zapewnienie jakości we wszystkich obszarach oraz na wszystkich poziomach zarządzania.
    Przestrzegamy przepisów prawa oraz wymagań zainteresowanych stron dotyczących realizowanych procesów, dostarczanych produktów i świadczonych usług.

Kierownictwo spółki zobowiązane jest podczas podejmowania decyzji do przestrzegania i szanowania wprowadzonej politiki jakości.  Ze względu na aspekty ekonomiczne powinno kierownictwo ciągle zapewniać potrzebne zasoby personalne, materialne, finansowe oraz informacyjne. Polityka będzie sprecyzowana według konkretnych rocznych, wymiernych celów. 

W ramach przestrzegania wyżej wymienionej polityki kierownictwo spółki wymaga od każdego pracownika rzetelnej pracy, wykonywanej z uwzględnieniem wysokiej odpowiedzialności osobistej oraz w zgodzie z procedurami określonymi w dokumentacji wprowadzonego systemu zarządzania jakością.