Skip to main content

Wsparcie techniczne sprzedaży

Ing. Zbyněk Poffel
Wsparcie techniczne sprzedaży
Statické návrhy
Rozwój oprogramowania
M. +420 725 890 754                                                                                                                                      
E-mail: zbynek.poeffel@voestalpine.com