Skip to main content

Ochrona danych osobowych

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych oraz prywatności klientów jest dla spółki voestalpine Profilform, Tovární 4, 68201 Vyškov (w dalszej treści „my“ albo „nas“) oraz jej spółki-siostry (w dalszej treści łącznie „voestalpine“) bardzo ważna. Voestalpine przestrzega surowych przepisów prawa dotyczące ochrony, poprawnego zastosowania i poufności danych osobowych, w szczególności austriacką ustawę w sprawie ochrony danych osobowych (DSG), ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO)  oraz austriacką ustawę w sprawie telekomunikacji (TKG).

 Niniejsze zasady ochrony danych osobowych określają sposób, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny internetowej http://www.voestalpine.com/profilform-cz/

 Dla kontrahentów spółki voestalpine Metal Forming GmbH jednocześnie istnieją samodzielne zasady ochrony danych osobowych.

 Dane osobowe

 Dane osobowe określają wszystkie informacje o osobie, której dane dotyczą (osobie fizycznej). Taką osobę można identyfikować bezpośrednio albo pośrednio (np. imię, nazwisko, adres e-mailowy albo adres IP).

 Kontakt

 W razie kontaktu za pośrednictwem e-mailu, telefonu albo faksu przetwarzamy dane przekazane przez Państwo (e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, zapotrzebowanie, powiązane dokumenty) w celu załatwienia Państwa potrzeb.

 Pliki cookies

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają identyfikację Państwa przeglądarki przez naszą witrynę internetową podczas następnej wizyty. W przypadku cookies chodzi o mały fragment tekstu, który przeglądarka zapisuje do Państwa komputera. Dzięki temu można witrynę optymalnie dostosować do Państwa potrzeb. Jeżeli Państwo nie życzą sobie zapisywania plików cookies w komputerze, można w przeglądarcę ustawić obsługę plików cookies, polegającą na każdorazowym wyrażeniu zgody. Wykorzystywanie plików cookies można też kompletnie wyłączyć, jednak w takim razie nie będzie możliwe korzystanie z naszej witryny internetowej w pełnym zakresie.  

 Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa wykorzystują narzędzie służące do analizy statystyk ruchu i zachowania użytkowników Google Analytics od spółki Google Inc. (Google). Google Analytics stosuje pliki cookies, krótkie fragmenty tekstu zapisane w komputerze w celu analizy wykorzystywania witryn internetowych. Informacje dotyczące wykorzystywania witryn internetowych uzyskane przez pliki cookies zwykle przeznaczone są dla serwera spółki Google w USA. Google Analytics wykorzystujemy tylko  z uruchomioną anonimizacją adresu IP. To oznacza, że w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego Google Państwa adres IP przed przekazaniem  zastaje skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach dochodzi do przekazania całego adresu IP do Google w USA, gdzie jest ten adres skrócony. W imieniu osoby prowadzącej daną witrynę internetową Google wymienione informacje używa do oceny odwiedzania witryny, opracowania raportów dotyczących ruchu oraz świadczenia innych usług dla osoby prowadzącej witrynę internetową, które dotyczą wykorzystywania witryny oraz Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi spółki Google. W ustawieniu przeglądarki można wyłączyć obsługę plików cookies. W takim razie jednak trzeba sobie uświadomić, że korzystanie z różnych funkcji witryny internetowej nie będzie możliwe w pełnym zakresie. Jeżeli nie życzą sobie Państwo gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych uzyskanych za pomocą plików cookies na podstawie wykorzystywania stron internetowych (razem z adresem IP), można pod poniższym linkiem pobrać oraz zainstalować plug-in przeglądarki:     

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Szczegółowe informacje dotyczące warunków usługi oraz ochrony danych można znaleźć na http://www.google.com/analytics/terms/us.html i https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us.

Podstawa prawna, czas przechowywania danych

Dane przetwarzane są na podstawie art.  6(1)(a) (zgoda) i/lub (f) (uzasadniony interes) RODO.

Przetworzone dane osobowe stosowane są do analizy statystycznej oraz w celu prowadzenia, zabezpieczenia i optymalizacji witryny internetowej (uzasadniony interes). W innych celach  (np. odbiór newslettera) dane osobowe wykorzystywane są tylko na podstawie Państwa zgody.  

Jeśli w momencie zgromadzenia Państwa danych osobowych wyraźnie nie określono inaczej (np. w deklaracji zgody), Państwa dane osobowe zostaną usunięte (anonimizowane) w chwili, kiedy ich przechowywanie nie będzie konieczne w celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz nie istnieje obowiązek ustawowy dotyczący ich dalszego przechowywania (np. postanowienia przepisów podatkowych albo handlowych).

Przenoszenie i przekazanie danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane na podstawie korzystania z witryny internetowej nie będą bez Państwa zgody przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest ich przekazanie konieczne w celu spełnienia naszych obowiązków albo wymagane przez ustawę/urzędy.

Spółka voestalpine Profilform s.r.o. korzysta z usług podmiotów przetwarzających (usługodawców) w celu przetwarzania danych (np. w ramach umowy w sprawie wsparcia IT). Wymienione podmioty przetwarzająca zobowiązane są na podstawie umowy do przestrzegania odpowiednich przepisów w sprawie ochrony danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą oraz informacje dotyczące kontaktu

Ogólnie obowiązuje zasada, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania dostępu do zgromadzonych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych bazuje na zgodzie, przysługuje Państwu prawo do  cofnięcia takiej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą, dalej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych oraz wykonywania powyższych praw trzeba się zwrócić do naszej organizacji, upoważnionej do ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem zbynek.kopriva@voestalpine.com.

Wymienione zasady ochrony danych osobowych mogą ulegać bieżącej aktualizacji.