Skip to main content

Kierownik działu ekonomicznego i księgowego

Ing. Zdeňka Přibilová
Kierownik działu ekonomicznego i księgowego
T. +420 517 333 719
M. +420 601 560 521
E-mail: zdenka.pribilova@voestalpine.com