Tänk bortom tillverkningens traditionella gränser med Additiv tillverkning

Additiv tillverkning (AM), även känd som 3D-printing, är inte bara ett nytt sätt att producera. Det är ett nytt sätt att tänka.

Med AM-tekniken byggs verktyget upp lager för lager vilket gör det möjligt att utforma avancerad design med komplexa interna geometrier. I kombination med metallpulver av hög kvalitet kan detta bidra till ökad produktion genom kortare ledtider och hållbara verktyg.

Som en global stål- och teknikledare driver vi innovation och utveckling baserat på lång erfarenhet om material och bearbetning. Från utveckling av legeringar och produktion av metallpulver till design, tillverkning och efterbehandling erbjuder vi genomgående skräddarsydda lösningar från koncept till komponent.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR ADDITIV TILLVERKNING

Additiv tillverkning kan användas inom flera områden med framgångsrika resultat. Vi på voestalpine har valt ut vissa kompetensområden som fått ett särskilt fokus.

FORMSPRUTNING AV PLAST

Additiv tillverkning gjort det möjligt att utforma tempereringskanalerna efter verktygets kavitet vilket ger en mer jämn och effektiv kylning. Detta kan leda till kortare cykeltider som i sin tur bidrar till ökad produktivitet och minskade kostnader. En jämnare kylning kan också motarbeta problem med krympning då man anpassar kylkanalernas design efter detaljen. Kylningen sker därmed på rätt ställe och bidrar till ökad kvalitet av den tillverkade detaljen samt minskad kassation och bättre totalekonomi.

Läs mer

PRESSGJUTNING

Fördelar med additiv tillverkning inom pressgjutning är att man skapa skräddarsydda tempereringskanaler för att motverka ”hot spots” i verktygen och därmed minska pålödningsproblem vilket ofta leder till mindre service samt en jämnare produktion. Att kyla rätt del av verktyget kan också bidra till mindre porer i den gjutna detaljen och därmed en ökad kvalitet och minskad kassation. Vissa verktygsdelar som exempelvis ingöt kan få en längre livslängd och sänkt cykeltid för gjuten detalj om de tempereras korrekt.

Läs mer

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.