Dataskydd

Att skydda säkerheten och integriteten för dina personuppgifter är mycket viktigt för voestalpine High Performance Metals Sweden AB, Aminogatan 25, 431 22 Mölndal, (nedan kallat ”vi” och ”oss”). Vi följer gällande lagstiftning för skydd och korrekt hantering av och konfidentialitet för personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).

Denna dataskyddspolicy beskriver typen av samt omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av dina personuppgifter när du besöker och använder vår hemsida www.voestalpine.com/highperformancemetals/sweden/sv/.

Det finns också en separat dataskyddspolicy för affärspartners.

Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till den registrerade (fysisk person) och som kan användas till att direkt eller indirekt identifiera denna person (t.ex. namn, e-postadress eller IP-adress).

Kontakt

När du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax behandlar vi de personuppgifter du lämnar till oss (e-post, namn, telefonnummer, faxnummer, din förfrågan, tillhörande dokument) för att kunna hantera din förfrågan.

Cookies

Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen kan känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen igen. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på din enhet. Detta gör att webbplatsen kan anpassas optimalt till dina intressen. Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator kan du ställa in din webbläsare så att den informerar dig när cookies används så att du kan bestämma om du vill tillåta dem från fall till fall. Du kan också avaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Observera att du i så fall inte kommer att kunna använda alla webbplatsfunktionerna i sin fulla omfattning.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (Google). Google Analytics använder cookies, som är textfiler som lagras på din dator för att kunna analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att Google avkortar din IP-adress innan den överförs inom EU eller till andra länder som är parter i EES-avtalet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och avkortas då där. På uppdrag av webbplatsoperatören använder Google informationen i syfte att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen samt erbjuda andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare via Google Analytics samkörs inte med andra uppgifter som lagras av Google. Du kan avaktivera användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men tänk då på att du i så fall inte kommer att kunna använda alla webbplatsfunktionerna i sin fulla omfattning. Du kan också hindra Google från att samla in och bearbeta data som genereras av cookien baserat på din webbplatsanvändning (inklusive din IP-adress) genom att hämta och installera en plug-in för webbläsaren som finns tillgänglig på följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). För mer information om användarvillkor och dataskydd, se http://www.google.com/analytics/terms/us.html och https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us.

Rättslig grund, lagringstider

Databehandling sker i enlighet med artikel 6.1 a (samtycke) och/eller f (berättigat intresse) i Dataskyddsförordningen GDPR.

De personuppgifter som behandlas används för statistisk analys och för att driva, skydda och optimera webbplatsen (berättigat intresse). All annan användning av dina personuppgifter (t.ex. för att sända ut nyhetsbrev) sker endast med ditt samtycke.

Om inte annat uttryckligen anges vid tidpunkten för insamlingen av dina personuppgifter (t.ex. i en samtyckesförklaring), kommer dina personuppgifter att raderas (eller anonymiseras) om de inte längre behövs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och om vi inte har några lagstadgade skyldigheter att behålla dem (såsom skatterättsliga eller handelsrättsliga).

Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi överför inte personuppgifter som insamlats utifrån din webbplatsanvändning till tredje part utan att ha erhållit ditt samtycke, såvida detta inte är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter, lagstadgade krav eller krav från myndigheter.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden (tjänsteleverantörer) för behandling av personuppgifter (till exempel inom ramen för ett IT-supportavtal). Dessa personuppgiftsbiträden är enligt avtal skyldiga att uppfylla gällande bestämmelser om dataskydd.

Dina rättigheter, kontaktuppgifter

I allmänhet har du rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen, dataportabilitet och rätt till invändning av behandlingen. Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallas. Slutligen har du rätt att inlämna klagomål till en tillsynsmyndighet.

För frågor som rör dataskydd och för att göra dina rättigheter gällande, kontakta vår dataskyddsavdelning på hpm-sweden.dataprotection@voestalpine.com.

Denna dataskyddspolicy revideras vid behov.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.