voestalpine Avluftningsstrukturer

Venting Struct

designed for pure performance

Med hjälp av additiv tillverkning kan ventilationsstrukturer med mikroskopisk porositet tillverkas vilket möjliggör en riktad frigöring av tryckluft och säkerställer att formen förblir luftfri under insprutningen. Dessa strukturer bidrar till att undvika defekter som orsakas av dieseleffekten vilket är ett välkänt industriellt problem. Våra avluftningsstukturer är inte beroende av form eller geometri. Det går att anpassa avluftningsprestandan i den additivt tillverkade strukturen vilket resulterar i en enkel integration samt applikationsspecifik avluftning. Med hjälp av våra korrosionsbeständiga premiummaterial från BÖHLER /Uddeholm säkerställer strukturerna en hög detaljkvalitet under hela formens livslängd.

Den höga kvaliteten hos våra Engineered Products leder till förbättrad OEE. Detta uppnås tackvare en lägre kassation då kvalitetsproblem som brännmärkten/missfärgningar, ofullständig fyllning (kort skott), etc. elimineras. I vissa fall kan även injektiontrycket säknas, vilket kan bidra till energibesparingar

Fördelar för kunden
  • Förebyggande av defekter genom riktad luft-/gasavgivning
  • Minskade kassationsnivåer
  • Förbättrad kvalitet på detaljerna
  • Hög avluftningsprestanda
  • Porositet beroende på erforderlig avluftningsprestanda
Produktens egenskaper

Tekniska data

Ytfinhet Ra från 2,4 till 3,4 μm (varierar beroende på avluftningsprestanda)
Avluftningsprestanda* Olika kvaliteter från 55 till 240 cm³/s-cm²
Rekommendation för maskinbearbetning EDM (rekommenderas) eller höghastighetsskärning
Underhåll Två möjliga metoder för rengöring:

  • Backspolning via kanal med tryckluft
  • Ultraljudsrengöring med lösningsmedel för plast

* Den förväntade ytkvaliteten på plastdelen beror på efterbearbetningen, den använda polymeren och motsvarande processparametrar för formsprutning; Ra-värden uppmätta på ventilationsstrukturens yta efter Wire-EDM
* Flödeshastigheterna kan variera beroende på den randomiserade interna porösa strukturen ca ±5%.

Manufacturing Process

Additive Manufacturing

Technical Data

Jämförelse av industriell prestanda
Properties voestalpine Avluftningsstrukturer Konventionellt poröst sintermaterial
Corrosion resistance
Wear resistance
Hardness (HRC) max
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.