De automobielsector is voortdurend op zoek naar optimalisatie. Samen met onze klant staan wij in voor de ontwikkeling en optimalisatie van secties door profielen te ontwikkelen die sterker, lichter, performanter en milieuvriendelijker zijn! Het is onze manier om onze klanten concurrentiëler te maken en hoge kwaliteitsstandaarden te garanderen.

Steel profiles for trailers