Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor voestalpine Sadef nv, Bruggesteenweg 200, 8830 Gits, België (hierna "wij" en "ons") en haar dochterondernemingen (samen "voestalpine Sadef nv"). voestalpine Sadef nv houdt zich aan de toepasselijke wettelijke voorschriften voor de bescherming, juiste behandeling en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). General Data Protection Notice PDF100.79 KBeng-GB verklaart de aard, reikwijdte en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website www.voestalpine.com (bedrijfswebsite) bezoekt en gebruikt. 

Persoonlijke data

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot de betrokkene (natuurlijke persoon), die direct of indirect (bijvoorbeeld naam, e-mailadres of IP-adres) kan worden geïdentificeerd.

Contact

Wanneer je contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, zullen wij de persoonlijke gegevens die je indient (e-mail, naam, telefoonnummer, faxnummer, jouw vraag of  bijbehorende documenten) verwerken voor de behandeling van je aanvraag.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies waarmee de website je browser kan herkennen wanneer je de website opnieuw bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser op je apparaat opslaat. Hierdoor kan de website optimaal worden aangepast aan jouw interesses. Als je niet wil dat cookies op je computer worden opgeslagen, kunt je jouw browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd wanneer cookies zijn ingesteld, zodat je kunt beslissen of je ze per geval wilt toestaan. Je kunt ook het gebruik van cookies in jouw browser deactiveren. Houd er rekening mee dat je in dit geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op je computer zijn opgeslagen om je gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde anonimisatie van IP-adressen. Dit betekent dat Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst binnen de Europese Economische Ruimte, je IP-adres afkapt voordat het wordt overgedragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw websitegebruik te evalueren en rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik. Het IP-adres dat door je browser wordt verzonden tijdens Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in je browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat je in dit geval niet alle websitefuncties volledig kunt gebruiken. Je kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en verwerkt die door de cookie worden gegenereerd op basis van je websitegebruik (inclusief je IP-adres) door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link http://bit.ly/14dUJXe. Raadpleeg http://www.google.com/analytics/terms/us.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us voor meer informatie over de servicevoorwaarden en gegevensbescherming

Legale gegevens, bewaarperiode

Gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) (toestemming) en / of (f) (legitiem belang) GDPR. De verwerkte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor statistische analyse en voor het doel van de werking, bescherming en optimalisatie van de website (legitieme interesse). Elk ander gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven) vindt alleen met uw toestemming plaats. Tenzij expliciet anders aangegeven op het moment van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens (bijv. In een verklaring van toestemming), zullen uw persoonlijke gegevens worden gewist (of geanonimiseerd) als het bewaren van de persoonlijke gegevens niet langer nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en als geen wettelijke bewaarplicht (zoals belasting- of handelsrecht) ons verplicht om de gegevens verder te bewaren.

Overdracht en openbaarmaking van persoonlijke gegevens 

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld op basis van uw websitegebruik niet aan derden overdragen tenzij deze verplicht zijn om onze taken uit te voeren of vereist zijn door de wet / autoriteiten. voestalpine schakelt verwerkers (serviceproviders) in om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld in het kader van een IT-ondersteuningscontract). Deze verwerkers zijn contractueel gebonden om te voldoen aan de toepasselijke regels voor gegevensbescherming.

Uw rechten, contactgegevens 

Over het algemeen heeft u het recht op toegang, het recht op rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en het recht om bezwaar aan te tekenen. Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor vragen met betrekking tot gegevensprivacy en het geldend maken van de hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met de voestalpine gegevensbeschermingsorganisatie op sadef.privacy@voestalpine.com. 

Dit gegevensbeschermingsbeleid zal van tijd tot tijd worden herzien.

Mijn privacyinstellingen aanpassen