Skip to main content

Späť na prehľad

Kremsbarrier 1 RN2C cesty

Systém „KB 1 RN2C pre baranitelné podložia“ je jednostranne pôsobiaci, baranený zadržiavací systém zvozidiel, pre použitie na cestách.