Skip to main content

História

Už 75 rokov vytvárajú angažovaní zamestnanci v meste Krems riešenia z ocele.

Ale história spracovania rudy a železa v regióne mesta Krems sa začala oveľa skôr a je doložená od začiatku novoveku.

Spracovanie rudy už pred 500 rokmi. Už v roku 1525 bol vo Wöllersdorfe an der Südbahn, vzdialenom priližne 80 km od mesta Krems, v prevádzke buchar. Tento buchar na meď možno považovať za prvého predchodcu dnešného závodu.

Od medi k železu. V roku 1711 prevzal buchar na spracovanie medi Franz Schmid von Schmidsfelden a preložil ho do Wasendorfu v Štajersku, kde ho premenil na dielňu na výrobu železa a železného plechu. V roku 1854 došlo k fúzii s Ungarische Blechunion a firmou Johann Adolf Hütte v Paßhammer zur Styria. Krátko na to bola dielňa prevzatá do spoločnosti Rottenmanner Eisenwerke AG.

Od výroby plechov k ich spracovaniu. V roku 1939 si spoločnosť Rottenmanner Eisenwerke AG vybrala mesto Krems za sídlo pre valcovňu tenkých plechov a zušľachťovanie povrchov. V roku 1955 prešiel podnik pod správu spoločnosti VÖEST, z ktorej neskôr vznikla spoločnosť voestalpine AG,do ktorej bol podnik v roku 1963 úplne začlenený. Počas niekoľkých rokov prebehla zmena štruktúry od výroby plechov na ich spracovanie.

Hlavné sídlo spoločnosti voestalpine AG. Dnes je mesto Krems dôležitým sídlom celosvetovo pôsobiaceho koncernu voestalpine a centrálou jednej divízie spoločnosti voestalpine, Metal Forming Division, ktorá zamestnáva viac ako 10 000 zamestnancov vo vyše 40 podnikoch na štyroch kontinentoch.

Spoločnosti divízie jedinečným spôsobom spájajú odbornosť v oblasti materiálov – oceľ sa vyrába necelých 100 kilometrov proti prúdu Dunaja v závode voestalpine Stahlwerk v meste Linz – a kompetenciu v oblasti spracovania, čo vystihuje aj motto divízie: „Leading in metal forming with material expertise“.

Spoločnosť voestalpine Krems Finaltechnik GmbH je špecialista na riešenia na kľúč v oblastiach vysokoregálových skladov, systémových regálov a bezpečnostných zariadení ciest so zvodidlovými systémami. Bola založená v roku 1990 ako samostatný podnik a spája know-how v týchto troch oblastiach obchodnej činnosti. Vďaka tomu zaručuje zákazníkom maximálny úžitok. Obchodný úsek vysokoregálových skladov spoločnosti voestalpine Krems Finaltechnik je celosvetovo aktívny a úspešný partner, pre obchodný úsek systémové regály a cestné zvodidlové systémy je geografickým ťažiskom Európa.