Skip to main content

Vyšší výkon a bezpečnosť z jednej ruky so systémom IQ-Chain®

Spoločnosť voestalpine Krems Finaltechnik je Vašim partnerom pre efektívne riešenia v troch oblastiach obchodnej činnosti:

 • vysokoregálové sklady – profitujte zo skúseností získaných z realizácie viac ako 1 000 úspešných projektov na celom svete
 • cestné zvodidlové systémy – kvalitné zvodidlové systémy od špecialistov na oceľ pre vašu bezpečnosť 

Systém Inhouse Quality Chain spoločnosti voestalpine Krems Finaltechnik

Systémový vývoj – spracovanie projektu – konečná výroba – montáž

IQ-Chain® spoločnosti voestalpine Krems Finaltechnik. Vyznačujeme sa odbornými vedomosťami, skúsenosťou a istotou vynikajúceho systému Inhouse Quality Chain (IQ-Chain®), ktorý patrí k popredným v odvetví. Zaručujeme kompletný interný reťazec kvality – od vývoja systému cez spracovanie projektu a finálnu výrobu produktov až po montáž v kompetencii spoločnosti voestalpine. Všetko dostanete z jednej ruky a z jednej spoločnosti. Systém IQ-Chain® spoločnosti voestalpine Krems Finaltechnik vám vďaka tomu ponúka

 • záruku kvality
 • bezpečnosť jednotlivých rozhraní
 • istotu termínov

Kvalita je zárukou bezpečnosti. Vlastníme všetky potrebné kvalifikácie a neustále sa snažíme naďalej optimalizovať naše interné a externé procesy. Kvalita voestalpine Krems Finaltechnik je priebežne kontrolovaná nezávislými organizáciami. Kedykoľvek sa podrobujeme aj individuálnym auditom našich zákazníkov.

Certifikácia spoločnosti

 • Systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001
 • Systém enviromentálneho riadenia podľa normy ISO 14001
 • Systém riadenia kvality zváracej techniky podľa EN ISO 3834-2
 • Zhotovovanie oceľových konštrukcií podľa normy EN 1090
 • Odborný personál pre nedeštruktívne skúšky certifikovaný podľa ÖNORM
  M 3041/3042 a EN ISO 9712

Kvalifikácie personálu

 • Certifikované projektoví manažéri (PMA/IPMA)
 • Personál pre zváračský dozor podľa normy ISO 14731
 • Odborní zvárači certifikovaní podľa normy EN ISO 9606-1
 • Zváračský personál pre obsluhu zváracích zariadení certifikovaný podľa normy EN ISO 14732

Certifikácia spoločnosti

 • Osvedčenie nášho paletového regálového systému podľa RAL-RG 614/2#

Produkty spoločnosti voestalpine Krems Finaltechnik sa vyrábajú a dodávajú podľa aktuálne platných noriem EN pre príslušnú oblasť použitia. Pre zákazníka to znamená trvalo vysokú kvalitu.