Skip to main content

Späť na prehľad

Kremsbarrier 1 RH3 mosty

Systém „KB 1 RH3 pre mostné konštrukcie“ je jednostranne pôsobiaci, kotvený zadržiavací systém vozidiel, pre použitie na mostoch.

Výkonnostná trieda

prešlo skúškou podľa EN 1317-2:

  • úroveň zadržania: H2
  • úroveň intenzity nárazu: B
  • úroveň pracovnej šírky: W4
  • testovaná dĺžka systému: 57,00m

Stiahnuté položky