Skip to main content

Vyšší výkon a bezpečnost od jednoho dodavatele s IQ-Chain®

Společnost voestalpine Krems Finaltechnik je vaším partnerem pro efektivní řešení ve třech obchodních oblastech:

 • Vysokoregálové sklady – profitujte ze zkušeností z více než 1000 úspěšně realizovaných projektů po celém světě
 • Silniční svodidlové systémy – kvalitní systémy svodidel od specialistů na ocel pro vaši bezpečnost

Systém Inhouse Quality Chain společnosti voestalpine Krems Finaltechnik

Vývoj systému – zpracování projektu – konečná výroba – montáž

IQ-Chain® společnosti voestalpine Krems Finaltechnik. Nabízíme odborné vědomosti, zkušenosti a jistotu vynikajícího oborového systému Inhouse Quality Chain (IQ-Chain®).
Zaručujeme kompletní interní řetězec kvality – od vývoje systému přes zpracování projektu konečnou výrobu produktů až po odbornou montáž se zárukou společnosti voestalpine. Vše obdržíte od jednoho dodavatele a od jedné společnosti. Systém IQ-Chain® společnosti voestalpine Krems Finaltechnik vám nabízí

 • jistotu kvality
 • jistotu koordinace a návaznosti
 • jistotu termínů

Kvalita je zárukou bezpečnosti. Vlastníme všechny potřebné kvalifikace a neustále usilujeme o další optimalizaci našich interních i externích procesů. Kvalita společnosti voestalpine Krems Finaltechnik je průběžně kontrolována nezávislými organizacemi. Samozřejmě provádíme také individuální zákaznické audity.

Certifikace společnosti

 • Systém managementu kvality podle ISO 9001
 • Systém ekologického managementu podle ISO 14001
 • Systém managementu kvality svářecí techniky podle EN ISO 3834-2
 • Provádění ocelových nosných konstrukcí podle EN 1090
 • Odborný personál pro nedestruktivní zkoušky kvalifikovaný podle ÖNORM M 3041/3042 a EN ISO 9712  

 Kvalifikace personálu

 • Certifikované projektoví manažeři (PMA/IPMA)
 • Personál svářečského dozoru podle EN ISO 14731
 • Odborní svářeči s osvědčením podle EN ISO 9606-1
 • Pracovníci obsluhy svařovacích zařízení s osvědčením podle EN ISO 14732

Certifikace výrobků

 • Osvědčení našeho paletového regálového systému podle RAL-RG 614/2#

Produkty společnosti voestalpine Krems Finaltechnik jsou vyráběny a dodávány podle aktuálních platných norem EN, relevantních pro příslušnou oblast použití. Pro zákazníka to znamená trvale vysokou kvalitu.