Skip to main content

Historie

Již 75 let vytvářejí angažovaní pracovníci v Kremži řešení z oceli.

Historie zpracování rudy a železa v oblasti Kremže ale začíná mnohem dříve a lze ji vystopovat až na začátek novověku.

Zpracování rudy již před 500 lety. Již v roce 1525 byl ve Wöllersdorfu vzdáleném asi 80 km od Kremže v provozu hamr na zpracování mědi. Tento hamr na zpracování mědi lze považovat za prvního předchůdce dnešního podniku.

Od mědi k železu. V roce 1711 převzal hamr na zpracování mědi Franz Schmid von Schmidsfelden a přestěhoval ho do Wasendorfu ve Štýrsku, kde ho přeměnil na dílnu na výrobu železa a železného plechu. Roku 1854 došlo k fúzi s maďarskou firmou Blechunion a firmou Johann Adolf Hütte v Paßhammeru. Krátce nato byla dílna převzata společností Rottenmanner Eisenwerke AG.

Od výroby plechů k jejich zpracování. V roce 1939 si společnost Rottenmanner Eisenwerke AG vybrala Kremži jako sídlo pro válcovnu tenkých plechů a zušlechťování povrchů. Roku 1955 pak závod přešel pod správu firmy VÖEST, ze které později vznikla společnost voestalpine AG, do které byl v roce 1963 plně začleněn. Během několika let proběhla změna struktury společností z výroby plechů na jejich zpracování.

Hlavní sídlo společnosti voestalpine AG. Dnes je Kremže významnou lokalitou celosvětově působícího koncernu voestalpine a centrálou divize společnosti voestalpine Metal Forming Division, která zaměstnává přes 10 000 pracovníků ve více než 40 společnostech na čtyřech kontinentech.

Společnosti divize spojují jedinečným způsobem odbornost v oblasti materiálů – ocel se vyrábí necelých 100 kilometrů proti proudu Dunaje ve firmě voestalpine Stahlwerk v Linci – a kompetenci ve zpracování, co vystihuje také motto divize: „Leading in metal forming with material expertise“.

Společnost voestalpine Krems Finaltechnik GmbH je specialistou v oblasti řešení na klíč pro vysokoregálové sklady, systémové regály a silniční svodidlové systémy. Byla založena v roce 1990 jako samostatný podnik a spojuje know-how v těchto třech obchodních odvětvích. Díky tomu zaručuje zákazníkům maximální užitek. V obchodním odvětví vysokoregálových skladů je voestalpine Krems Finaltechnik úspěšným partnerem s celosvětovou působností, v odvětvích systémových regálů a silničních svodidlových systémů spočívá geografické těžiště aktivit v Evropě.