Skip to main content

SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE VESTAVĚNÝCH PATER

Konstrukce je tvořena systémem tenkostěnných průvlaků a stropnic, vynášených sloupy, které jsou navrženy jako standardní ocelová konstrukce. Profil sloupu je navržen převážně z hranatých svařovaných trubek, doplněných navařenými spojovacími plechy pro přípoj průvlaků a kotevní deskou.

Průvlaky jsou ke sloupům připojeny pomocí šroubovaných spojů – přes spojovací plech navařený na sloupu a to minimálně jednou dvojicí šroubů. Počet šroubů a jejich specifikace jsou předmětem statického výpočtu.

Stropnice jsou připojeny k průvlakům pomocí šroubovaných spojů s použitím spojovacího úhelníku. Počet šroubů a jejich specifikace, stejně jako specifikace kotevního úhelníku jsou předmětem statického výpočtu. Každá dvojice stropnic musí být spojena výztužnou tyčí, umístěnou ve spodní části výšky profilu. Tato spojovací tyč zabraňuje vybočení profilu vlivem působícího zatížení.

Stabilita konstrukce je zajištěna systémem ztužidel tvořeným táhly v rovině sloupů a stropu. V rovině stropu jsou táhla umístěna pod úrovní dolní hrany průvlaků a stropnic. Počet a umístění ztužujících táhel je určen statickým výpočtem.

Základní (primární) konstrukce je doplněna konstrukcí schodiště, které může být provedeno ve standardní ocelové konstrukci, nebo v tenkostěnné konstrukci.

V případě tenkostěnné varianty, bude konstrukce doplněna připojovacími komponenty vyráběné jako standardní konstrukce.

Primární konstrukce je opatřena zábradlím, provedeným jako standardní ocelová konstrukce. Konstrukce patra v místech sloupků zábradlí musí být ze stabilizačních důvodů opatřena výztužnými žebry, umístěných mezi stropnicemi nebo průvlaky vynášejících sloupek zábradlí a přilehlou stropnicí.

Podlahová konstrukce je navržena z dřevotřískových desek o standardní tloušťce 38mm, které jsou doplněny ocelovými podlahovými nosnými rošty. Rozsah roštů je zpravidla určen požárním řešením stavby. Podlahová deska i rošty musí být navrženy tak, aby byly schopny přenést požadované plošné zatížení na konstrukci, a musí být navíc posouzeny i z pohledu lokálních účinků zatížení. Vzhledem k tomu, že podlahová deska drží stabilitu konstrukce, je kladen velký důraz na připevnění desky k průvlakům a stropnicím. Dřevotřískové desky jsou připevněny ke konstrukci samořeznými šrouby o

průměru X mm, maximální vzájemná rozteč šroubů je 600 mm. Připojení podlahových roštů je realizováno pomocí metrických šroubů o průměru min X mm a s maximální vzájemnou roztečí 600 mm. V případě použití samořezných šroubů je nutno zredukovat únosnost stropnic o cca 10%.

Prvky vyrobené jako standardní ocelové konstrukce (sloupy, zábradlí, některé typy příslušenství) a podlahové komponenty nejsou dodávkou voestalpine Profilform.

Statický návrh tenkostěnné konstrukce je prováděn v návrhovém software Profilform DESIGNER, vytvořený společností voestalpine Profilform s.r.o. ve spolupráci se společností Idea StatiCa s.r.o. Pro návrh standardní konstrukce musí být požit některý z běžně používaných software pro návrh ocelových konstrukcí.

Detailní popis a konstrukční doporučení pro jednotlivé komponenty konstrukce je uveden v našem technickém manuálu Systémové konstrukce vestavěných pater METSEC MEZZANINE FLOOR.

SEKUNDÁRNÍ NOSNÍKY (STROPNICE) PRO KONSTRUKCE PATER

Alternativou k systémovým konstrukcím pater jsou samostatně dodávané sekundární stropní nosníky (stropnice), připojované přes úhelníky k průvlakům tvořeným převážně ze zatepla válcovaných profilů typu IPE, HEA HEB a podobně. Stropnice lze navrhnout pomocí našeho software Profilform Designer v modulu pro systémové konstrukce vestavěných pater. Detailní popis a konstrukční doporučení najdete v našem technickém manuálu Konstrukční systémy METSEC pro sekundární ocelové konstrukce.

VÝHODY MEZZANINOVÝCH KONSTRUKČNÍCH SYSTÉMŮ METSEC

 • Lehké a elegantní konstrukční řešení s vysokou únosností.
 • Výrazná hmotnostní úspora v porovnání se standardními válcovanými nosníky
 • Výrazná úspora nákladů v porovnání se standardními nosníky
 • Software pro statické výpočty a tvorbu výrobní dokumentace.
 • Technická podpora.
 • Snadná a rychlá montáž bez nutnosti těžkých mechanismů
 • Jednotlivé komponenty konstrukce jsou baleny a dodávány na staveniště podle požadavků zákazníků.
 • Všechny konstrukční komponenty jsou individuálně značeny a to podle požadavků zákazníků.

SORTIMENT PROFILŮ

 • 52 rozměrů C profilů
 • 42 rozměrů C+ profilů

Příklad referenčního označení profilů

342M32 = 342 mm vysoký C profil z ocelového plech tloušťky 3.2 mm

                     Sortiment C profilů je v mezaninových systémech referenčně označován jako M

342C+32 = 342 mm vysoký C profil z ocelového plech tloušťky 3.2 mm

                      

Všechny námi vyráběné profily jsou z oceli S450GD se základní povrchovou ochranou tvořenou žárovým pozinkováním o hmotnosti Z350. V případě požadavků na vyšší hmotnost zinkového povrchu jsme schopní zajistit povlak Z600, Z800 a Z1000. Použití zinkových povlaků vyšší jakosti než základní je nutné s námi odsouhlasit před zahájením projektování vaší konstrukce.

PODPORA PROJEKTOVÁNÍ

Návrhový software Profilform Designer, vyvinutý ve spolupráci se společností IDEA StatiCa, zahrnuje modul pro kompletní návrh většiny komponentů horizontálních mezaninových konstrukcí, včetně posudku spojů. Speciální komponenty, které nelze navrhnout našim softwarem, budou navrženy ve spolupráci s naší kanceláří technické podpory – kontaktní údaje naleznete v menu KONTAKTY / Obchodní skupiny Tenkostěnné ocelové konstrukce / Technická podpora. V případě zájmu o


Statické návrhy systémových vestavěných pater jsou prováděny v souladu s následujícími normami:

 • EN 1990 a EN 1991-1-1 Zásady navrhování a obecná zatížení
 • EN1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí (obecná pravidla)
 • EN 1993-1-3 Navrhování ocelových konstrukcí – tenkostěnné a plošné profily.
 • Návrh probíhá v souladu s národními přílohami.

Projektování výrobní dokumentace je podporováno v programech TEKLA STRUCTURES a ADVANCED STEEL.

Pro uživatele, kteří nepoužívají výše uvedené programy je k dispozici námi vytvořený software METCAM a knihovna detailů ve formátu dwg.

Pro získání instalační sady programu METACAM, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce

Ke stažení