Skip to main content

Politika jakosti

  

Předmětem podnikání společnosti voestalpine Profilform s.r.o. je výroba sekundárních ocelových konstrukcí a tenkostěnných ocelových profilů - výroba vaznicových a paždíkových systémů, profilů a trubek postupným tvářením za studena.

Cílem je produkce výrobků, které v kvalitě, dodacích termínech a cenách uspokojí požadavky a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran.

 Společnost si je vědoma, že zabezpečování vysoké kvality výrobků je základním předpokladem pro dosažení stabilního postavení na tuzemském a zahraničním trhu a tím i pro zajištění ekonomické prosperity a dalšího rozvoje společnosti.

Vedení společnosti vyhlašuje následující znění politiky kvality:

  1. Požadavky a přání našich zákazníků jsou pro nás prvořadé a jejich splnění je povinností vedení společnosti a všech pracovníků. Chceme dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků poskytováním produktů a služeb, na které se mohou vždy spolehnout. Sledujeme spokojenost zákazníků a hledáme cesty, vedoucí ke zvyšování kvality a efektivnosti všech procesů, činností a aktivit
  2. Posilujeme odpovědnost každého pracovníka za kvalitu vykonané práce a dosažené výsledky. Podporujeme veškeré iniciativy a pracovní aktivity vedoucí ke zlepšování kvality.

    Rozvíjíme vzdělávání a výcvik pracovníků z hlediska zvyšování jejich odbornosti v postupech zajišťování kvality i moderních metodách řízení kvality. Každý pracovník nese odpovědnost za neustále zlepšování svých procesů a činností.

  3. Podporujeme proces kontinuálního zlepšování všech procesů a činností za aktivní účasti všech pracovníků. Řízení kvality je nedílnou součástí řízení společnosti. Řídící management je odpovědný za prosazování kvality ve všech oblastech a úrovních řízení.
    Dodržujeme zákonné požadavky a požadavky zainteresovaných stran vztahujících se k realizovaným procesům, poskytovaným produktům a službám.

 Vedení společnosti se zavazuje při svém rozhodování ctít a respektovat vyhlášenou politiku kvality. S ohledem na ekonomickou únosnost trvale zabezpečovat potřebné personální, materiálové, finanční a informační zdroje. Politika bude upřesňována do konkrétních a hodnotitelných ročních cílů. 

K podpoře výše uvedené politiky kvality požaduje vedení společnosti od každého svého pracovníka poctivou práci, která bude prováděna s vysokou dávkou osobní odpovědnosti a v souladu s postupy stanovenými v dokumentaci zavedeného systému řízení kvality.