Skip to main content

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana bezpečí Vašich údajů a Vašeho soukromí je pro společnost voestalpine voestalpine Profilform, Tovární 4 , 68201 Vyškov (dále „my“ nebo „nás“) a její dceřiné společnosti (dále společně nazývány jako „voestalpine“) velmi důležitá. Voestalpine dodržuje příslušné právní předpisy týkající se ochrany, řádného zacházení a důvěrnosti osobních údajů, zejména rakouský Zákon na ochranu osobních údajů (DSG), Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a rakouský Telekomunikační zákon (TKG).

 Tato pravidla ochrany osobních údajů vysvětlují způsob, rozsah a účel shromažďování a používání Vašich osobních údajů při návštěvě našich internetových stránek http://www.voestalpine.com/profilform-cz/

 Pro obchodní partnery společnosti voestalpine Metal Forming GmbH zároveň existují samostatná pravidla pro ochranu osobních údajů.

 Osobní údaje

 Osobní údaje jsou veškeré informace o subjektu údajů (fyzické osobě), kterou lze idenfitikovat přímo či nepřímo (např. jméno, emailová adresa nebo IP adresa).

 Kontakt

 Pokud nás kontaktujete emailem, telefonicky nebo faxem, zpracováváme Vámi poskytnuté údaje (email, jméno, telefonní číslo, Vaše poptávka, související dokumenty) k účelům vyřízení Vaší poptávky.

 Soubory cookies

Naše internetové stránky používají soubory cookies, které našim internetovým stránkám při Vaší příští návštěvě umožňují rozpoznat Váš prohlížeč. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které prohlížeč uloží na Váš počítač. Díky tomu lze stránky optimálně uzpůsobit Vašim zájmům. Pokud si ukládání souborů cookies do Vašeho počítače nepřejete, můžete ve svém prohlížeči nastavit, aby Vás informoval o používání těchto souborů a vyžádal si Vaše povolení pro každý jednotlivý případ. Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči rovněž plošně deaktivovat. V takovém případě však nebudete moci naše internetové stránky využívat v plném rozsahu.  

 Google Analytics

Tyto internetové stránky používají nástroj pro webovou analytiku Google Analytics od společnosti Google Inc. (Google). Google Analytics používá soubory cookies, což jsou textové soubory uložené na Vašem počítači za účelem umožnění analýzy Vašeho používání stránek. Informace, které soubory cookies o Vašem použití stránek vytvoří, jsou zpravidla převáděny na server společnosti Google v USA. Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP adresy. To znamená, že v rámci členských zemí Evropské unie a jiných smluvních zemí Evropského hospodářského prostoru Google Vaši IP adresu před předáním zkrátí. Pouze ve výjimečných případech dojde k převedení celé IP adresy na server Googlu v USA, kde se pak zkrátí. V pověření provozovatele internetových stránek Google tyto informace použije za účelem vyhodnocení Vašeho používání stránek, vytvoření zpráv o aktivitě na stránkách a poskytování jiných služeb provozovateli stránek týkajících se používání stránek a internetu. IP adresa, kterou Váš prohlížeč v rámci Google Analytics převede, nebude kombinována s jinými údaji společnosti Google. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete používání cookies deaktivovat. V takovém případě si Vás však dovolujeme upozornit, že nebude moci využívat veškerých funkcí internetových stránek v plném rozsahu. Pokud si nepřejte, aby Google shromažďoval a zpracovával údaje vytvořené pomocí souborů cookies na základě Vašeho používání internetových stránek (včetně IP adresy), můžete si na následujícím odkazu stáhnout a nainstalovat plug-in prohlížeče:     

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Více informací o podmínkách služby a ochraně údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/us.html a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us.

 Právní základ, doba uchovávání

 Údaje se zpracovávají na základě článku 6(1)(a) (souhlas) a/nebo (f) (oprávněný zájem) GDPR.

 Zpracované osobní údaje se používají pro statistickou analýzu a za účelem provozování, zabezpečení a optimalizace internetových stránek (oprávněný zájem). K jiným účelům (např. zasílání newsletteru) se osobní údaje používají pouze na základě Vašeho souhlasu.  

 Pokud není v okamžiku shromáždění Vašich osobních údajů výslovně uvedeno jinak (např. v prohlášení o souhlasu), budou Vaše osobní údaje vymazány (anonymizovány) v okamžiku, kdy jejich uchovávání přestane být nutné pro splnění účelů, ke kterým byly shromážděny, a pokud není dána zákonná povinnost k jejich dalšímu uchovávání (např. požadavky daňového nebo obchodního práva).

 Převedení a sdělení osobních údajů

 Vaše osobní údaje získané na základě Vašeho používání internetových stránek nebudeme bez Vašeho souhlasu poskytovat třetím osobám, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro plnění našich povinností nebo vyžadováno zákonem/úřady.

 Společnost voestalpine voestalpine Profilform s.r.o. využívá zpracovatele (poskytovatelé služeb) ke zpracování údajů (např. v rámci rozsahu smlouvy o IT podpoře). Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k dodržování příslušných předpisů na ochranu osobních údajů.

 Vaše práva, kontaktní informace

 Obecně platí, že máte právo na přístup ke shromážděným osobním údajům, které se Vás týkají, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku. Pokud zpracování Vašich údajů vychází z Vašeho souhlasu, jste oprávněni jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena právoplatnost zpracování na základě souhlasu před tímto odvoláním. Dále máte možnost podat k dozorovému úřadu stížnost. 

 V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany údajů a uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na naši organizaci pověřenou ochranou osobních údajů prostřednictvím emailové adresy zbynek.kopriva@voestalpine.com.

Tato pravidla pro ochranu osobních údajů mohou být průběžně aktualizována.