Skip to main content

Späť na prehľad

Kremsbarrier 3 RH4V cesty

Systém „KB 3 RH4V pre baranitelné podložia“ je obojstranne pôsobiaci, baranený zadržiavací systém vozidiel, pre použitie na cestách.

Výkonnostná trieda

prešlo skúškou podľa EN 1317-2:

  • úroveň zachytenia: H4b
  • úroveň intenzity nárazu: B
  • trieda oblasti pôsobenia: W5
  • testovaná dĺžka systému: 72,00m

Stiahnuté položky