Skip to main content

Späť na prehľad

Kremsbarrier 3 RH3V mosty

Systém „KB 3 RH3V pre mostné konštrukcie“ je jednostranne pôsobiaci, kotvený zadržiavací systém vozidiel, pre použitie na mostoch.