Skip to main content

Späť na prehľad

Kremsbarrier 3 RH2B cesty

Systém „KB 3 RH2B pre baranitelné podložia“ je obojstranne pôsobiaci, baranený zadržiavací systém vozidiel, pre použitie na cestách.