Skip to main content

Späť na prehľad

Kremsbarrier 2 RH3S mosty

Systém „KB 2 RH3S pre mostné konštrukcie“ je jednostranne pôsobiaci, kotvený záchytný systém vozidiel pre použitie na mostoch.