Skip to main content

Späť na prehľad

Kremsbarrier 2 RH2K mosty

Systém „KB 2 RH2K pre mostné konštrukcie“ je jednostranne pôsobiaci, kotvený zadržiavací systém vozidiel, pre použitie na mostoch.