Skip to main content

Späť na prehľad

Kremsbarrier 2 RH2C MÜF

Systém „KB 2 MH2C MÜF výsuvný pre prejazd cez deliaci pruh“ je jednostranne pôsobiaci, baranený zadržiavací systém zvozidiel, pre použitie na cestách.