Skip to main content

Späť na prehľad

Kremsbarrier 2 RH1L cesty

Systém „KB 2 RH1L pre baranitelné podložia“ je jednostranne pôsobiaci, baranený zadržiavací systém zvozidiel, pre použitie na cestách.