Skip to main content

Späť na prehľad

Kremsbarrier 1 RH1C mosty

Systém „KB 1 RH1C pre mostné konštrukcie“ je jednostranne pôsobiaci, kotvený zadržiavací systém vozidiel, pre použitie na mostoch.