Informacje prawne 

Należy przestrzegać poniższych informacji prawnych na tej stronie: ta witryna może zawierać wskazówki o innych prawach własności oraz informacje o prawach autorskich, których należy przestrzegać i do których należy się stosować. Dotyczy to w szczególności logotypów, zdjęć, plików dźwiękowych i filmów. Pobieranie, drukowanie i zapisywanie plików z tej witryny do wyłącznego użytku prywatnego jest dozwolone, a korzystanie wykraczające poza ten zakres wymaga jednoznacznej zgody firmy voestalpine Stahl GmbH. Wszelka odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie oraz inne szkody, niezależnie od ich przyczyny, wynikające z korzystania lub niedostępności danych oraz informacji na tej stronie, jest wykluczona zgodnie z przepisami prawa. W przypadku łączy do innych witryn internetowych voestalpine Stahl GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Informacje kontaktowe

voestalpine Stahl GmbH 

voestalpine-Straße 3 4020 Linz, Austria, Tel.: +43 /50304/15-0, Faks: +43/50304/55-0 stahl@voestalpine.com Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd rejestrowy: Sąd Gospodarczy w Linzu

Numer rejestrowy: FN 78052 h Numer DVR: 0546658 Numer UID: ATU 36905408

 

voestalpine AG oraz austriackie spółki zależne są członkiem Austriackiej Izby Gospodarczej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Informacje na temat przynależności organizacji do Izby Gospodarczej podane są na stronie Firmy A-Z w witrynie WKÖ http://wko.at.

 

Pozostałe wskazówki

Dla ułatwienia czytelności zastosowano neutralne pod względem płci określenia odnoszące się do osób fizycznych. Jeżeli tego rodzaju określenia podane są tylko w formie męskiej, odnoszą się w takim samym stopniu do pracowników płci żeńskiej.
Dla poprawienia wydajności tej witryny stosowane jest narzędzie analityczne Google Analytics firmy Google Inc. Zapisywanie tzw. plików cookie na komputerze powoduje analizę informacji o korzystaniu z tej witryny (w tym adresu IP) przez Google Analytics. Analiza jest anonimowa. Google nie wykorzystuje informacji do optymalizacji własnych produktów i usług. Ustawienia w przeglądarce mogą uniemożliwić zapisywanie plików cookie. W takim przypadku witryna może nie wyświetlać się w całości.
Należy pamiętać, że naciśnięcie przycisku Facebooka „Lubię to” powoduje automatyczne przekazanie danych (np. adresu IP) do portalu Facebook. Facebook przyporządkowuje wizytę na naszej stronie do konta użytkownika na Facebooku. Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych przez Facebook znajduje się w zasadach dotyczących danych na Facebooku.

 

Ochrona danych

Ogólne warunki sprzedaży

Poniżej udostępniamy do pobrania ogólne warunki sprzedaży spółek działu stali voestalpine:

Allgemeine Verkaufsbedingungen voestalpine Steel Division PDF4.97 MBger-DE