Skip to main content

DeltaSwitch

De DeltaSwitch is een smeerloos systeem dat geschikt is voor alle halve tongbewegingen met een zogenaamd ‘hoog tongprofiel’ en tongspitsrol in gewone-, symmetrische- en Engelse wissels. In Nederland worden jaarlijks honderden wissels door de wielflenzen van een trein ‘aangereden’. Dit aanrijden leidt tot wisselende belasting op de verschillende onderdelen in een wissel, waardoor vermoeiing, slijtage of erger kan ontstaan. Dit is uiteraard onwenselijk en moet voorkomen worden. De DeltaSwitch is de oplossing om deze problemen te voorkomen. De DeltaSwitch voldoet aan de eisen die ProRail stelt aan zogenaamde smeerloze wisselconstructies en is vrijgegeven conform SPC00341.

Maat van vrije wiel passage

Om het aanrijden van wissels door treinflenzen te voorkomen, heeft ProRail speciale eisen aan de maatvoering van een wissel opgesteld; De maat van vrije wielpassage (MVVWP). Nadat een wissel in het spoor gebouwd is, ontstaat er door het intensieve gebruik na verloop van tijd vaak een afwijking in de MVVWP. Omdat het niet altijd duidelijk is hoe de afwijking precies ontstaat en wie er verantwoordelijk is voor de herstelkosten, zijn afwijkingen in de MVVWP een gezamenlijk probleem voor de gehele spoorbranche.

In tegenstelling tot andere smeerloze systemen helpt de DeltaSwitch actief aan het verbeteren (verkleinen) van de maximale maat voor vrijewielpassage (MVVWP). Door toepassing van een bi-pendel helpt het eigen gewicht van de tong mee om de slag van de tong, ter plaatse van de inbouwpositie van de DeltaSwitch, te vergroten. Doordat de tong bij toepassing van de DeltaSwitch in het geheel niet meer over de glijdstoel glijdt, wordt slijtage van de glijdstoelen voorkomen en wordt de benodigde kracht die de wisselbediening moet leveren gereduceerd. Hierdoor ontstaat er geen schade aan het wissel. 

  Nastellen na inbouw overbodig

  De DeltaSwitch hoeft niet meer te worden nagesteld, omdat deze wordt afgesteld op basis van vaste componenten in het wissel, die niet veranderen door transport, inbouw en onderstoppen. Deze afstelmethode is mogelijk doordat de heffing van de DeltaSwitch met meer dan 6 mm erg groot is ten opzichte van andere smeerloze systemen. 

  Daarnaast levert de toepassing van de DeltaSwitch ook tijdwinst voor de aannemer op. Ongeveer een uur inbouw- en afsteltijd per wissel. 

  De voordelen op een rij

  • De DeltaSwitch is toepasbaar op elk type wissel
  • Per wisseltong is slechts één DeltaSwitch nodig
  • Helpt actief aan het verkleinen van de maxiamale MVVWP
  • Sneller en nauwkeuriger afstellen van wisselonderdelen
  • De DeltaSwitch hoeft niet meer te worden nagesteld
  • De DeltaSwitch is zowel onder linker- als rechter halve tongbewegingen te plaatsen
  • Inbouwondersteuning mogelijk bij de DeltaSwitch

  Heb je vragen over de DeltaSwitch? Neem dan contact op met Productmanager Daniël Poll Jonker. Voor vragen over de inbouwondersteuning van de DeltaSwitch kun je contact opnemen met onze afdeling Verkoop.