Skip to main content

Zpět na přehled

Systémy pro stěnové paždíky

Naše konstrukční systémy představují technicky a ekonomicky efektivní řešení sekundárních ocelových konstrukcí pro stěnové paždíky, vyráběné z tenkostěnných Z a C profilů a doplněných sortimentem příslušenství jako jsou vzpěry, táhla, spojovací úhelníky, kotevní botky ….

VÝHODY

 • Lehké a elegantní konstrukční řešení s vysokou únosností.
 • 60% váhové úspory v porovnání se standardními vaznicemi ze za tepla válcovaných profilů.
 • 30% nákladových úspor v porovnání se standardními vaznicemi ze za tepla válcovaných profilů.
 • Možnost překlenutí rozpětí do 13.0 metrů.
 • Software pro statické výpočty a tvorbu výrobní dokumentace.
 • Technická podpora.
 • Snadná a rychlá montáž
 • Profily jsou baleny a dodávány na staveniště podle požadavků zákazníků.
 • Všechny profily jsou individuálně značeny a to podle požadavků zákazníků.

SORTIMENT PROFILŮ

Sortiment profilů zahrnuje 64 různých rozměrů Z profilů, 51 různých rozměrů C profilů, 42 rozměrů C+ profilů. Profily jsou doplněny širokým sortimentem příslušenství jako vzpěry, táhla, spojovací úhelníky, kotevní botky apod.

Všechny profily jsou vyráběny z oceli S450GD se základní povrchovou ochranou tvořenou žárovým pozinkováním o hmotnosti Z350. V případě požadavků na vyšší hmotnost zinkového povrchu jsme schopní zajistit povlak Z600, Z800 a Z1000. Požadavky na vyšší hmotnosti zinkového povrchu však musí být předem projednány s našimi obchodními nebo technickými zástupci.

KONSTRUKČNÍ VAZNICOVÉ SYSTÉMY BUTT – prosté nosníky pro rozpětí do 12 m. SLEEVED – spojité nosníky pro minimálně 2 pole. Spojitost je zajištěna spojkami. Tento systém je možno navrhovat pro rozpětí do 13.0 m, optimální rozpětí pro tento systém je 5.0 – 7.0 m.

PODPORA PROJEKTOVÁNÍ

STATICKÝ NÁVRH

 • Statický návrh je možno v současnosti provést pomocí našeho software MTESPEC12EC
 • V budoucnosti bude statický návrh začleněn do našeho nového software Profilform Designer, který je vyvíjen ve spolupráci s renomovanou společností IDEA StatiCa.
 • Statické návrhy jsou prováděny v souladu s následujícími normami
 • ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí
 • ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení
 • ČSN EN 1991-1-3: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – zatížení sněhem
 • ČSN EN 1991-1-4: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – zatížení větrem
 • ČSN EN 1993-1-1: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
 • ČSN EN 1993-1-3: Navrhovaní ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
 • ČSN EN 1993-1-5: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn

Výhody návrhu pomocí software METSPEC12EC

 • Snadné a uživatelsky příjemné prostředí programu
 • Optimalizace návrhu
 • Generátor zatížení větrem
 • Posouzení kombinace ohybového momentu a osové síly

Profilform Designer je zdarma k dispozici našim zákazníkům a partnerským projekčním firmám. Pro získání instalačního souboru kontaktujte naše obchodní zástupce, nebo nám pošlete Email

 

VÝROBNÍ DOKUMENTACE

 • Projektování výrobní dokumentace je podporováno v programech TEKLA STRUCTURES a ADVANCED STEEL.
 • Pro uživatele, kteří nepoužívají výše uvedené programy je k dispozici námi vytvořený software ProfilCAM a knihovna detailů ve formátu dwg.

Pro získání instalační sady programu ProfilCAM, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce.