Juridische aanwijzingen

Neem de volgende juridische aanwijzingen met betrekking tot deze site in acht:
Deze website kan verwijzingen naar andere eigendomsrechten en informatie over copyrights bevatten die in acht moeten worden genomen en moeten worden opgevolgd. Dit geldt in het bijzonder voor logo's, afbeeldingen, geluidsbestanden en video's. Het downloaden, afdrukken en opslaan van bestanden van deze website voor uitsluitend particulier gebruik is toegestaan, verder gaande toepassing behoeft de nadrukkelijke toestemming van de voestalpine Metal Forming GmbH. Elke aansprakelijkheid voor indirecte, directe of overige schade, ongeacht de oorzaak, die uit het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de gegevens en informatie van deze homepage voortvloeit, wordt voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten. Bij links naar andere websites kan de voestalpine Metal Forming GmbH niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud hiervan.

Contactinformatie
voestalpine Metal Forming GmbH
Schmidhüttenstraße 5
Tel. +43/50 304/14-681
metalformingnews@voestalpine.com

Rechtsvorm: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (BV)
Voor het handelsregister bevoegde rechterlijke instantie: rechtbank van koophandel Linz
Handelsregisternummer: FN 270056 t
btw-nummer: ATU 62135727

De voestalpine Metal Forming GmbH en de Oostenrijkse dochterondernemingen zijn lid van de Oostenrijkse handelskamer conform de overeenkomstige wetgeving. Voor het lidmaatschap van bestuurslichamen van de handelskamer zie firma's A-Z op de website WKÖ http://wko.at.

Overige aanwijzingen

Om het geheel beter leesbaar te houden is er grotendeels afstand genomen van een sekseneutrale schrijfwijze van de benamingen die betrekking hebben op natuurlijke personen. Voor zover dergelijke benamingen alleen in mannelijke vorm staan vermeld, hebben zij in dezelfde mate betrekking op vrouwelijke employees.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de site kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot het gebruik van deze website wordt normaliter doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als er echter sprake is van een geactiveerde IP-anonimisering op deze website , dan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volle IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om verslagen op te maken over de webactiviteiten en om verdere dienstverleningen te leveren die in verband staan met het website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies door een betreffende instelling in uw browser-software voorkomen; wij willen u er wel op wijzen dat u in een dergelijk geval niet in volle omvang gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en de aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.