Skip to main content

İlk Bakım Hizmeti

Makas yapımı, demiryolu altyapısında önemli bir rol oynamakta, en yüksek kalite ve güvenlik standartlarına göre tasarlanmakta, üretilmektedir. Makaslarımızdaki standartlar müşteriye özel ihtiyaçlara göre tasarlandığı için büyük değişiklikler içerebilmektedir. Dünya pazar lideri olarak, tüm parçalarda eksiksiz çözüm tasarımları ve yapımında on yıllara dayanan tecrübemiz ve derin bilgi birikimimiz bulunmaktadır. Müşterilerimize her zaman yenilikçi çözümler sunabilmemiz için sürekli gelişmemizi garanti eden bu bilgilerden yararlanmaktayız. VADEMSAŞ tarafından yapılan bir makas sistemi, ürünü hizmetle birleştirmekte ve böylece müşterilerimiz için sürdürülebilir bir değer artışı yaratabilmektedir.

Makasların ilk bakımı, sistemlerimizin kalitesini dolayısıyla tesislerin kullanım ömrünün yanı sıra kullanılabilirliğini de artırmak için geliştirilmiştir. Bilimsel çalışmalarında gösterdiği gibi makas kurulumundan sonraki yüksek başlangıç kalitesi yani ilk bakım hizmeti, kullanım ömrü üzerinde çok büyük pozitif etkilere sebep olmaktadır. Kullanım ömrü içerisindeki bakım maliyetlerinin de %60, %70 düşme oranlarına varan kar oranları sağladığı görülmektedir. Faaliyetlerimizin çoğu, başlangıçtaki kurulum işlemi sırasında gerçekleştirilebilmektedir. Makasların ilk bakım hizmeti belirli bir süre içerisinde yapılırsa, bu kullanım ömrünün artması anlamına geldiği gibi aynı zamanda garanti süresinde de artışı anlamına gelmektedir.

Görsel Muayene

Makasların ilk bakım hizmeti sırasında, makas pozisyonunun görsel kontrolü sağlanmaktadır. Bu kontrolde, değerlendirilecek öğeler yaslanma raylarının ve dil raylarının doğru konumları, makasın yüksekliği ve yönü, traverslerin ve yürüme engellerinin konumu, ayrıca olası hasarları incelemektedir. İlk bakım hizmeti sırasında, tespit edilen hataların giderilmesi ile makas ömrünün maksimum seviyelere çıkarılması sağlanmaktadır.

Makasın Taşlanması

İlk tren geçişi, dil takımı ve göbek bölgesindeki metal yığılmalarına neden olacak şekilde çalışma sertleşmesine sebep olabilmektedir. Bu tür yığılmalar, göbek, yaslanma rayı ve dil rayı üzerinde kısa süre içerisinde çatlaklara, metal kırılmalarına sebep olabilmektedir, bu da kısa süre sonra parçaların değişimini zorunlu hale getirir. Bu tür orantısızlıklar ve hataların önüne geçmek için özellikle dil takımı, yaslanma rayı ve göbek bölgesinde taşlama yapılması çok önemlidir. İlk bakım hizmeti sırasında, gerekli taşlamalar yapılarak, orantısızlıklar ve hatalar ortadan kaldırılarak, ilerleyen zamanlarda olası daha büyük bakım maliyetlerinin önüne geçilmektedir.

Kilitleme Tertibatı ve Son Konum Dedektörü Sistemlerinin Ayarlanması

İlk bakım hizmeti kapsamında, yol bakım ayarları, kilitleme tertibatı ve son konum dedektörü sistemlerinin kontrolü ve ayarlamaları yapılmaktadır. Yol bakım ayarları gibi makasların ilk bakımı, pirol ayarlamalarını, dil takımı bağlantılarının düzeltilmesini, izole bölgelerin bakımını ve bağlantı malzemelerinin doğru konumlarını kapsamaktadır. Kilitleme tertibatlarının ve son konum dedektörü sistemlerinin kontrol edilmesi ve ayarlarının yapılması hassas bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca ekartman değerleri ve dil takımı hassas ölçüleri tekrar ölçülmeli, yapılacak bir teftişle kontrol edilmelidir. Çünkü bu ölçülerde bakım ayarlamaları, kurulum ayarlamaları ve buraj işlemlerinden kaynaklı değişiklikler olabilmektedir. Geometrik incelemelerin taşlama işleminden sonra yapılması önemlidir. Ölçülen bu değerler ilk bakım hizmetleri kapsamında farklılıklar ve standarttan sapmalar gösteriyor ise, bu sapmalara derhal müdahale edilip düzeltilmesi olası daha büyük maliyetlerden kaçınmak adına çok önemlidir.