Het beschermen van de veiligheid en de privacy van je persoonlijke data is erg belangrijk voor voestalpine Sadef nv, Bruggesteenweg 200, 8830 Gits, Belgium (hierna “wij” en “ons”) en haar dochterondernemingen (samen “voestalpine Sadef nv”). voestalpine Sadef nv neemt de wettelijke bepalingen in acht voor de bescherming, verwerking en vertrouwelijkheid van persoonlijke data: met name de Europese "General Data Protection Regulation" (GDPR). Deze databeschermingswet verklaart de oorsprong, het doel van het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke data wanneer je de website bezoekt. Download deze PDF voor meer uitleg: General Data Protection Notice PDF100.79 KBeng-GB

Persoonlijke data

Persoonlijke data is alle informatie gerelateerd tot het data onderwerp (natuurlijke persoon), die geïdentificeerd kan worden, rechtstreeks of onrechtstreeks (vb. naam, e-mail adres of IP adres). 

Contact

Wanneer je ons contacteert via e-mail, telefoon of fax, zullen we de persoonlijke data die je doorgeeft, verwerken (e-mail, naam, telefoonnummer, faxnummer, je vraag, meegestuurde documenten) voor het doel van het behandelen van je vraag.

Cookies

Onze website gebruikt cookies die toelaten dat de website je browser herkent wanneer je onze site opnieuw bezoekt. Cookies zijn kleine tekstfiles die de browser bijhoudt op je toestel. Dit laat toe dat de website optimaal gebruikt wordt volgens jouw interesses.  Als je niet toestemt met het opslaan van cookies op je computer, desactiveer het gebruik van cookies in je browser instellingen. Echter, als je dit doet, zullen niet alle functionaliteiten van de website beschikbaar zijn.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een Google Inc. (Google) web analyse service. Google Analytics gebruikt cookies, dit zijn kleine tekstfiles die de browser bijhoudt op je toestel om je gebruikt van de website te analyseren. De informatie die genereert wordt door de cookie in verband met je internetgebruik wordt meestal naar een Google server in de VS gestuurd en opgeslagen. We gebruiken enkel Google Analytics met geactiveerde anonimiteit van het IP adres. Dit betekent dat binnen de Europese lidstaten of in andere staten binnen de Europese Economische Zone, Google kapt je ​​IP-adres af voordat het wordt overgedragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om je websitegebruik te evalueren en rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik. Het IP-adres dat door je browser wordt verzonden tijdens Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in je browser te selecteren, maar hou er rekening mee dat je in dit geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Je kan ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en verwerkt op basis van je websitegebruik (inclusief je IP-adres) door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link http://bit.ly/14dUJXe. Raadpleeg http://www.google.com/analytics/terms/us.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us voor meer informatie over de servicevoorwaarden en gegevensbescherming. 

Rechtsgrondslag, opslagtermijn

Gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) (toestemming) en / of (f) (wettig belang)  van de GDPR. De verwerkte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor statistische analyse en voor het doel van gebruik, bescherming en optimalisatie van de website (legitieme interesse). Elk ander gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven) vindt alleen met jouw toestemming plaats. Tenzij expliciet anders aangegeven op het moment dat je jouw persoonlijke gegevens doorgeeft (bijv. In een verklaring van toestemming). Je persoonlijke gegevens worden gewist (of geanonimiseerd) als het bewaren van de persoonlijke gegevens niet langer nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en als er geen wettelijke bewaarplicht is (zoals belasting- of handelsrecht), moeten we de gegevens verder bewaren.

Overdracht en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Zonder je toestemming zullen wij jouw persoonlijke gegevens die zijn verzameld op basis van je websitegebruik niet doorgeven aan derden, tenzij het verplicht is om onze taken uit te voeren of vereist door de wet / autoriteiten. voestalpine schakelt verwerkers (serviceproviders) in om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld in het kader van een IT-supportcontract). Deze verwerkers zijn contractueel gebonden om te voldoen aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Jouw rechten, contact gegevens

Over het algemeen heb je het recht op toegang, het recht op rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en het recht om bezwaar aan te tekenen. Als de verwerking van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht om je toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. Ten slotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor vragen met betrekking tot gegevensprivacy en het geldend maken van de hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met de voestalpine Sadef gegevensbeschermingsorganisatie op sadef.privacy@voestalpine.com.

 

Dit gegevensbeschermingsbeleid zal van tijd tot tijd worden herzien.