voestalpine Böhler Welding

Laboratuvar Uzmanlığı

Laboratuvarlarımız; iç ve dış müşterilerimize kalite güvencesi, uygulama mühendisliği, sözleşmeli test işlemleri, araştırma ve geliştirme gibi hizmetler sağlamaktadır. Modern makineler ve iyi eğitime sahip çalışanlar güvenilir sonuçların temelini oluşturmaktadır.

Yeni geliştirilen kaynak metallerinin kalite güvence testleri ve geliştirme işlemleri ruhsatlı test laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmelidir. Özel müşteri ihtiyaçları, voestalpine Böhler Welding'in modern ve iyi donanımlı laboratuvarlarında karşılanmaktadır. Kaynak laboratuvarlarımız, yeni geliştirilmiş kaynak metallerinin test işlemlerinde olmazsa olmazdır. Ayrıca söz konusu metaller, ürün özelliklerini ve kalite seviyelerini belirlemek amacıyla geliştirme aşamasında da test edilmektedir. Kabul testleri için ek olarak test kaynakları yapılmaktadır. Özellikle yüksek ve orta alaşımlı kaynak malzemeleri için özel analizler gerekmektedir ve bu analizler yalnızca, voestalpine Böhler Welding Germany'nın kimya laboratuvarında bulunan teçhizatlar gibi modern ekipmanlarla gerçekleştirilebilir. Uluslararası çevrimsel testlere düzenli ve başarılı katılım, kapsamlı uzmanlığımızı oluşturmaktadır. voestalpine Böhler Welding Germany'nin kimya laboratuvarı, uluslararası düzeyde kabul görmüş DIN EN ISO/IEC 17025 (D-PL-17123-01-00) standardına göre 2012 yılından bu yana ruhsata sahiptir. Geçerli standartların ve yönetmeliklerin kriterlerini karşılamak için kaynak malzemelerinin mekanik dayanım bakımından test edilmesi gerekmektedir. Malzeme test laboratuvarlarımız; tahribatsız, mekanik ve metalografik testler bakımından geniş bir spektrum sunmaktadır. Gerektiği takdirde, test işlemleri bağımsız bir sertifikalandırma kurumu ve/veya müşteri huzurunda gerçekleştirilebilir. 

Laboratuvarlarımız

Kaynak laboratuvarları

 • Manuel elektrot kaynağı
 • Gazaltı (MIG/MAG) kaynağı
 • Özlü tel kaynağı
 • Gazaltı (TIG) kaynağı
 • TIG sıcak tel kaynağı
 • TIG soğuk tel kaynağı
 • Tozaltı kaynağı
 • Çok telli tozaltı kaynağı
 • Otomatik robot kaynağı

Kimya laboratuvarları

 • ICP-OES
 • Atomik soğurma spektrometresi
 • C ve H tayini için sıcak ekstraksiyon

 Lisanslı yöntemler

 • Optik emisyon spektrometresi
 • X-ışını floresans spektrometresi
 • C, S, N, O, H'nin spektral tayini için optik sensör
 • Ferritik kaynak malzemelerinde difüz edilebilir hidrojenin tayini için gaz kromatogrifisi

Malzeme test laboratuvarları

Tahribatsız test yöntemleri

 • X-ışını testi
 • Manyetik akım testi
 • Renk penetrasyonu testi
 • Görsel inceleme

Tahrip edici test yöntemleri

 • Germe testi (maks. 400 kN)
 • 1000°C'den başlayan sıcak germe testi (100 kN'ye kadar)
 • Bükme testi
 • Çentik darbe - bükme testi (maks. 300 J)
 • Sertlik testi (Vickers, Brinell ve Rockwell'e göre)
 • Metalografik deneyler
 • Tarayıcı elektron mikroskopisi
 • Korozyon testleri
 • Isıl işlem (maks. 1200°C)