voestalpine Böhler Welding

Kalite ve Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Enerji

voestalpine Böhler Welding kalite, iş güvenliği, çevre ve enerji yönetim sistemlerinin uygulanmasını taahhüt etmektedir. Bu alanlardaki performansımız rekabet içindeki mükemmel konumumuzu güçlendirmektedir.

voestalpine Böhler Welding bünyesinde, Küresel Kalite ve HSEE yönetimi kontrol birimiyle ve yerel düzeyde yönetim sistemlerinden sorumlu birimlerle birlikte ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 (ISO 45001) doğrultularında geniş kapsamlı ve bağımsız sertifikaların uygulanması ve korunmasını garantilemektedir. Buna ek olarak, voestalpine Böhler Welding Avrupa’da yer alan tüm üretim tesislerinde ISO 50001 standardını da garanti etmektedir. 

*HSEE, Sağlık ve Güvenlik, Çevre ve Enerji kısaltmasıdır. 

voestalpine Böhler Welding’de her şey kaliteyle başlar ve kaliteyle biter. Biz kaliteyi girişimci faaliyetlerimizin en önemli yapıtaşlarından biri olarak değerlendirmekte ve bu şekilde kendimizi rakiplerimizden ayırabilmekteyiz.
Kaynak sarf malzemelerinin dünya genelindeki öncü üreticisi olarak, müşterilerimizi aldığımız tüm kararlarla, sunduğumuz tüm ürünlerle, sağladığımız tüm hizmetlerle ve teslim ettiğimiz her bir ürünle memnun etme sorumluluğunu taşıyoruz. Kaynak sarf malzemelerimiz en yüksek kalite standartları yerine getirilerek geliştirilmekte ve üretilmektedir. voestalpine Böhler Welding’in güvenilir ve güvenli ürünler sunmasını garantileyebilmek için tüm üretim tesislerimizde yüksek bir kalite standardı elde etmekte ve iş süreçlerimizin buna uygun bir şekilde sertifikalandırılmasını sağlamaktayız.

İlkelerimiz

 • Kalite yönetim sistemini uluslararası ISO 9001 normu doğrultusunda hayata geçirmek ve sürekli olarak iyileştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimizde müşteri ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önünde bulundurmak,
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması açısından önem taşıyan ve bu doğrultuda tanımlanan kalite hedeflerine ulaşmak,
 • Performansımızı ölçmek raporlamak ve şeffaf bir şekilde paylaşmak
 • Her zaman mevcut kalite standartlarına ulaşmak,
 • Sürekli süreç ve ürün iyileştirmeleri yaparak “Sıfır Hata Stratejisini” hayata geçirmek,
 • Kendimizi sürekli olarak geliştirmemize temel oluşturacak eksiksiz, şeffaf ve zamanında bir iletişim sağlamak,
 • Tüm çalışanlarımızı ve ortaklarımızı iyileştirme amaçlı girişimlerimize dâhil etmek,
 • Müşterilerimize sabit bir ürün kalitesi sunabilmek için tedarikçilerimizle işbirliği yapmak, onların geliştirilmesi ve vasıflandırılması için çalışmak.

Biz voestalpine Böhler Welding olarak çalışanlarımızın işyerinde kendilerini iyi hissetmesi, işyeri güvenliği, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir şekilde taviz vermeyiz. 
İş güvenliği ve iş koruma alanındaki hassas taleplerimizi yerine getirmek ve sağlık ve güvenlik alanındaki performansımızı sürekli olarak iyileştirmek amacıyla gerekli yöntem ve süreçleri hayata geçirmekteyiz. Yetkili kurumlarla aktif bir şekilde işbirliği yaparak hem yasal talepleri hem de sosyal politika taleplerini zamanında yerine getirmek çabası içindeyiz.

Çalışanlarımızın ve Müşterilerimizin Sağlığı ve Güvenliği 

Kaynak işlemleri sırasında gaz ve duman ortaya çıkmakta ve bunlar kaynakçının sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Kaynak yapımı esnasında tehlikeli maddelerle temas edilmesinin engellenememesi halinde, tehlikeleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için uygun koruma önlemlerinin alınması gerekmektedir. Böyle bir dumanın oluştuğu yerlerde, örneğin tehlikeli maddeleri emen özel sistemler ve benzeri havalandırma sistemlerinin kurulması veya havalandırmalı kasklar gibi çalışanlar için özel koruma önlemlerinin alınması gerekmektedir. Müşterilerimize bununla ilgili teknik bilgileri sunabilmek için detaylı araştırmaları hayata geçirmiş bulunmaktayız. 

İlkelerimiz

 • Güvenlik bizim için her zaman ilk sırada gelir.
 • Uluslararası BS OHSAS 18001 (ISO 45001) normu doğrultusunda sağlık ve güvenlik yönetim sistemini uygulamak ve sürekli olarak geliştirmek
 • Sağlık ve güvenlik alanındaki tüm yasal ve diğer geçerli talepleri yerine getirmek
 • İşyerindeki tehlikeleri ortadan kaldırmak ve yaralanmaların önüne geçmek için dâhili standartları belirlemek
 • Tüm malzemelerin güvenli bir şekilde saklamak ve kullanılmasını sağlamak
 • Yeni ürünlerin sağlık ve güvenlik açısından olabilecek etkilerini değerlendirmek
 • Sağlık ve güvenlik alanlarında belirlenen hedeflere ulaşmak
 • Performansımızın ölçülmesine izin vermek ve sonuçları şeffaf bir şekilde paylaşmak
 • Sağlık ve güvenlik alanındaki performansımızın sürekli olarak iyileştirilmesinin sağlanmasına hem şirket yönetimini hem de tüm çalışanları dâhil etmek.

Çevreyi bizden sonra gelecek nesiller için korumak bizim sorumluluğumuzdur. Aktif çevre koruması sağlamak şirket felsefemizin önemli yapıtaşlarından biridir.
voestalpine Böhler Welding’de çevreye olan olumsuz etkimizi en aza indirmek ve yasal düzenlemeler çerçevesinde enerji verimliliğimizi sürekli olarak arttırmak sürdürülebilirlik adına yaptığımız çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Uluslararası düzeyde tanınan EN ISO 14001:2004 normu bu çerçevede temel bir rol oynamaktadır ve şimdiden üretim tesislerimizin büyük bir kısmında hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki üç yıl içinde çevre yönetim sistemi tüm üretim tesislerimizde eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmiş olacaktır.

Enerji Verimliliği Sağlayan Üretim Süreçleri

Bu çerçevede üretim tesislerindeki enerji tüketiminin azaltılmasına ve su tüketimindeki verimliliğin artışına odaklanmaktayız. Bu bağlamda örnek olarak voestalpine Böhler Welding Germany GmbH, HAMM ecoprofit projesine katılmaktadır. Bu projenin ana amacı işletme masrafları, enerji ve su tüketimi, atık su ve katı atık üretimi açısından azaltma sağlayabilmektir. Farklı büyüklüklerde ve farklı sanayi alanlarında faaliyet gösteren toplam on şirket ve tesis bu projeye katılmaktadır. Proje kapsamında çevre ekonomisti olarak anılan uzmanlar tarafından şirketlere destek verilmektedir. 

İlkelerimiz

 • ISO 14001 doğrultusunda bir çevre yönetimi sistemini ve ISO 50001 doğrultusunda bir enerji yönetimi sistemini hayata geçirmek ve sürekli olarak geliştirmek,
 • Çevre ve enerji alanlarında yasal ve geçerli olan tüm şartları ve hükümleri yerine getirmek,
 • Malzeme ve enerji verimliliğini iyileştirmek ve hava, su ve toprağa salınan zararlı maddeleri en aza indirmek,
 • Hammaddeleri, ön malzemeleri ve enerjiyi ekonomik bir şekilde kullanmak,
 • Enerji alanındaki performansımızın geliştirilebilmesi için enerji açısından verimli ürünleri ve hizmetleri tedarik etmek,
 • Üretim süreçlerimizde çevreye verilebilecek olumsuz etkileri azaltmak,
 • Yeni ürünleri, çevreye verebilecekleri etkiler bakımdan değerlendirmek,
 • Belirlenen hedeflere, çevre ve enerji boyutları göz önünde bulundurularak ulaşmak,
 • Performansımızın ölçülmesine izin vermek ve sonuçları şeffaf bir şekilde paylaşmak,
 • Enerji ve çevre alanlarındaki performansımızın sürekli olarak iyileştirilmesi sürecine şirket yönetimini ve tüm çalışanları dâhil etmek.

REACH 

REACH Yönetmeliği (kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, ruhsatlandırılması ve kısıtlanması) yürürlüğe girdiğinden beri, mevcut olan maddelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi kurumların sorumluluğundan çıkmış olup artık üreticilerin ve ithalatçıların sorumluluğundadır. voestalpine Böhler Welding, kendi ürettiği ve AB’ye ithal ettiği tüm malzemeleri kaydettirmiş olup, REACH Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen tüm yükümlülükleri yerine getirmektedir. 

Kaynak sarf malzemelerimize yönelik yüksek kalite taleplerini yerine getirebilmek amacıyla malzemelerimiz, harici ve tarafsız kuruluşlar tarafından sürekli olarak kontrolden geçirilmektedir.
Gemi yapımı, santral yapımı, demiryolları yapımı gibi özel kullanım alanlarında en yüksek güvenlik standartlarının yerine getirilmesini gerektirmektedir. Ürünlerimiz bu nedenle harici, bağımsız hizmet sağlayıcıları ve uzman kişiler tarafından denetlenmektedir. Bu harici denetimler sonucunda gerekli olan akreditasyonlar ve sertifikalar verilmektedir.
Aşağıdaki listede ürünlerimizi düzenli aralıklarla denetleyen kuruluşların bir bölümü yer almaktadır. Ek ve tek tek ürünlere ilişkin ruhsatlarla ilgili diğer ayrıntılar ve bilgilere “Ürünler” bölümünden ulaşılabilir.

 • ABS
 • Bureau Veritas
 • DNV GL
 • VdTÜV
 • GAZPROM
 • DB
 • CWB
 • Lloyds´s Register (LR)
 • RINA
 • WIWEB
 • CRS
 • Enterprise Products
 • NAKS
 • RMRS
 • PRS (Polski Rejestr Statków)