voestalpine Böhler Welding

Termisk sprutning och PTA

Ditt bästa alternativ för vardagens antikorrosionsfrågor (påsvetsning).

Pulverflamsprutning

Flamsprutning är en bland många termiska beläggningsprocesser. Vid pulverflamsprutning smälts sprutmaterialet, i pulverform, med gaslåga och sprutas mot en komponentyta med hjälp av förbränningsgaserna.

Metall-, oxidkeramik-, karbid- och plastpulver kan användas med hjälp av sprutpistoler speciellt utformade för dessa material. Sprutpistoler som ofta har formen av manuella brännare, företrädesvis med acetylen som bränslegas p.g.a. den höga flamtemperaturen, väljs för metallegeringar baserade på nickel, järn eller kobolt. Pulverpartiklarna, som delvis smälts av flamman, deformeras när de slår emot komponentens yta och smälts ned där för att forma en sprutbeläggning med lamellstruktur. De viktigaste tillämpningarna för termiska beläggningar är korrosionsskydd och slitskydd.

Pulverflamsprutning kan delas in i kalla och varma processer. Vid kalla processer appliceras pulvret bara med sprutpistolen, och sprutbeläggningen genomgår inte någon efterföljande behandling. UTP har på motsvarande sätt utformat dessa pulver som COLDmelt™; dessa beläggningar har i normalfallet en porositet på mellan 5 och 15 %, beroende på vilken process som används.

Vid varma processer används metallpulver av material som är så kallade självflussande legeringar, baserade på Ni-B-Si.

Det påsprutade skiktet smälts ned av en ytterligare efterföljande värmebehandling; denna termiska kompaktering gör det möjligt att skapa beläggningar som är praktiskt taget fria från porer. Beroende på tillämpning har två processer utvecklats för detta: simultan och konsekutiv smältning.

UTP Maintenance har utvecklat dessa pulver för respektive process. 

Rotationssymmetriska delar beläggs ofta med hjälp av en tvåstegsprocess (konsekutiv smältning), medan en enstegsprocess (simultan smältning) ofta används för ytor och hörn.

UTP Maintenance erbjuder ett sortiment sprutpulver av hög kvalitet för simultana tillämpningar. Vår långa erfarenhet av termisk sprutning ger oss möjlighet att tillhandahålla det bästa skräddarsydda sprutpulvret för flera branscher och distributörer.

Beskrivning av pulvret

 • Pulver för flamsprutning med simultan smältning
 • Självflussande legeringar
 • Pulvertyper baserade på NiBSi C+Cr+Co+Cu + volframkarbider

Pulvrets egenskaper

 • Legerat metallpulver (några med hårda tillsatser)
 • Runda korn (matris)
 • Slät yta
 • Gasatomiserat (utom tillsats av hårda material)
 • Typisk kornstorlek: -106 +20 µm, justerad efter brännaren
 • Sprutskiktets hårdhet ~ 150 HV upp till > 60 HRC

Beskrivning

Korn Storlek

Kemisk Sammansättning

Hårdhet

Egenskaper och tillämpningar

SIMmelt™
 NiBas22

-106 +20 µm

NiCuBSi

170-240 HV

Påsvetsning av grått gjutjärn, beständighet mot temperaturförändringar och utmärkt beständighet mot havsvatten

SIMmelt™
 NiBas25

-106 +20 µm

NiBSi

205-260 HV

Reparationspåsvetsning, slagbeständighet, pressformar, lager, pumpvingar

SIMmelt™
 NiBas25F

-53 +20 µm

NiBSi

190-260 HV

God vätningsförmåga och släta ytor; påsvetsning på gjutna delar, formar i glasindustrin

SIMmelt™
 NiBas30

-106 +20 µm

NiBSi

260-310 HV

Oxidationsskydd och vidhäftningsskikt vid hårda ytbehandlingar, lätta att skära med maskin; ventilkoner, kugghjul, lager, formar i glasindustrin

SIMmelt™
 NiBas40

-106 +20 µm

NiCrBSiFe

40 HRC

God beständighet mot korrosion och slitage även vid höga drifttemperaturer; dragskivor, hejarstansar, verktyg i plastindustrin, utstötare 

SIMmelt™
 NiBas50

-106 +20 µm

NiCrBSiFe

50 HRC

God beständighet mot korrosion och slitage även vid höga drifttemperaturer; påsvetsning för ventiler, ventilsäten, pumphjul, styrrullar, tryckrullar

SIMmelt™
 NiBas60

-106 +20 µm

NiCrBSiFe

60 HRC

God beständighet mot korrosion och slitage även vid höga drifttemperaturer; pumpringar, friktionsytor, knivseggar, pressformar, kamaxlar

SIMmelt™
 Cobalt45

-106 +20 µm

CoCrNiWFeSiB

400-460 HV

Beständig mot förändringar i temperatur, stötar och korrosion; ventilsäten, knivblad, saxblad, friktionslager, varma stansverktyg

SIMmelt™
 NiBasW35

-106 +20 µm

NiCrBSiFe+WSC

Matris
 60 HRC

Mycket hög nötningstålighet; delar till cementblandare och knådningsmaskiner inom keramisk industri, pressgjutningsverktyg, skrotklippar, skrapor

SIMmelt™
 NiBasW55

-106 +20 µm

NiCrCoBSiFe+WSC

Matris
 60 HRC

Mycket hög nötningstålighet; mycket lämpligt för automatiserade sprutprocesser; separatorskruvar, blandarskopor 

SIMmelt™
NiBasW60

-106 +20 µm

NiCrBSiFe+WSC

Matris
60 HRC

Största nötningsbeständighet; mycket lämplig för automatiserade sprutningsprocesser; skruvseparatorer, blandnings skovlar

UTP Maintenance erbjuder ett sortiment sprutpulver av hög kvalitet för konsekutiva smälttillämpningar. Vår långa erfarenhet av termisk sprutning ger oss möjlighet att tillhandahålla det bästa skräddarsydda sprutpulvret för flera branscher och distributörer.

Beskrivning av pulvret

 • Pulver för flamsprutning och konsekutiv smältning
 • Självflussande legeringar
 • Pulvertyper baserade på NiBSi (+Cr +Co + volframkarbid) 

Powder characteristics

 • Legerat metallpulver (några med hårda tillsatser) 
 • Runda korn (matris)
 • Slät yta
 • Gasatomiserat (utom tillsats av hårda material)
 • Typisk kornstorlek: -125 +45 µm
 • Sprutbeläggningens hårdhet ~200 HV upp till 60 HRC

Beskrivning

Korn Storlek

Kemisk Sammansättning

Hårdhet

Egenskaper och tillämpningar

SUBmelt™
NiBas40

-125 +36 µm

NiCrBSiFe

40 HRC

God beständighet mot korrosion och slitage även vid höga drifttemperaturer; ventiltallrikar, kedjor för transportband, delar till omrörare, friktionslager, formar i glasindustrin, matningsskruvar

SUBmelt™ 
NiBas50

-125 +45 µm

NiCrBSiFe

50 HRC

God beständighet mot korrosion och slitage även vid höga drifttemperaturer; mätinstrument, kuggar, lagerytor, cylindrar, styrmekanismer, blandarblad, kontinuerligt gjutna valsar, ventiltallrikar, glasindustri

SUBmelt™
NiBas56

-125 +45 µm

NiCrBSiFeCuMo

56 HRC

Härdade beläggningar; ventilskaft, axlar i blandare och omrörare, lagersäten, slitringar, pumpaxlar, pumphjul

SUBmelt™
NiBas60

-125 +45 µm

NiCrBSiFe

60 HRC

Utmärkt beständighet mot slitage och korrosion, hög grad av hårdhet med måttlig dynamisk tryckpåkänning; matarskruvar, ventilsäten och ytor på rörliga delar i ventiler, rörkopplingar och lagersäten

SUBmelt™
NiBasW35

-125 +45 µm

NiCrBSiFe+WSC

Matris
 60 HRC

Hög nötningstålighet; omrörare, blandarblad, formkanter, extruderingsskruvar

SUBmelt™
NiBasW50

-125 +45 µm

NiCrBSiFe+WSC

Matris
 60 HRC

Mycket hög nötningstålighet; omrörare, blandarskopor, axlar till skruvtransportörer

SUBmelt™
NiBasW60

-125 +45 µm

NiCrBSiFe+WSC

Matris
 60 HRC

Mycket hög nötningstålighet; omrörare, blandarskopor, axlar till skruvtransportörer, för automatiska sprutprocesser.

UTP Maintenance erbjuder ett sortiment sprutpulver av hög kvalitet för simultana tillämpningar. Vår långa erfarenhet av termisk sprutning ger oss möjlighet att tillhandahålla det bästa skräddarsydda sprutpulvret för flera branscher och distributörer.

Beskrivning av pulvret

 • Pulver för termisk sprutning utan smältning (kall process)
 • Metallegeringar, hårda legeringar, tillsats av hårda material, vanligen med vidhäftningsskikt

Pulvrets egenskaper

 • Metall eller metallegerad (några med hårda tillsatsmedel)
 • Runda korn (gasatomiserade)
 • Slät yta
 • Sprutade korn, enhetlig kornstruktur, vattenatomiserade (utom för tillsats av hårda material)
 • Typisk kornstorlek: -125 +36 µm
 • Sprutbeläggningens hårdhet ~23 JHB upp till 60 HRC

Beskrivning

Korn Storlek

Kemisk Sammansättning

Hårdhet

Egenskaper och tillämpningar

COLDmelt™
Base 17

-106 +36 µm

NiAl

150-190 HV

Vidhäftningsskikt, baspulver för första skiktet under ytterligare skikt av slitstarka CrNi- och Cu-legeringar

COLDmelt™
Base 20

-106 +45 µm

NiAlMo

170-240 HV

Vidhäftningsskikt, baspulver på järn-, koppar- och aluminiummaterial, även ”enstegspulver”, möjligt att skapa tjocka skikt, goda glidegenskaper

COLDmelt™
Zn

-125 µm

Zn

23 HB

Aktivt korrosionsskydd på stål under atmosfärens belastning

COLDmelt™
Ni37

-106 +36 µm

NiCrBSiFeAl

350-380 HV

Oxidationsstabilitet vid måttliga temperaturer, hög slitstyrka; kamaxlar, valslager, cylinderinfodringar, ventilskaft, hydrauliska kolvar, glidskenor etc.

COLDmelt™
CuAl

-120 +36 µm

CuAl

130 HV

Goda glidegenskaper och goda egenskaper vid bristande smörjning; valsar, trissor, lagertappar, glidskenor 

COLDmelt™
NiW15

-125 +20 µm

NiCrBSiFeAl+WSC

Matris
400 HV

Nötningstålighet för ytbeläggning med mikropartiklar, god oxidationsstabilitet; fläktblad 

COLDmelt™
Stainless 18

-106 +36 µm

FeCrNiMo

180 HV

Korrosionsbeständiga beläggningar; pumphylsor, axlar och delar som kräver specialstålets egenskaper i kemisk och petrokemisk industri. Speciella tillämpningar där beläggningar som

COLDmelt™
Fe31

-125 +45 µm

FeCrNi

260-350 HV

Kromstållegering med hög oxidationsstabilitet, goda bearbetningsegenskaper; beläggning på lagertappar, axlar, kolvstänger

COLDmelt™
OneStep 16

-106 +45 µm

NiCrAlMoFe

170 HV

”Enstegspulver”, även vidhäftningsskikt, reparation och förebyggande skyddsbeläggning, beständig mot höga temperaturer; flamrörspannor, rörväggar med kylflänsar

Plasmapåsvetsning (PPS/PTA)

Plasmapåsvetsning (PPS), även benämnd plasma transferred arc-process (PTA), är en termisk beläggningsprocess. I kontrast till sprutprocesserna är denna metod en svetsprocess och innebär metallurgisk vidhäftning av tillsatsmaterialet på basmaterialet.

Men om parametrarna sätts på bästa möjliga sätt, kan graden av inblandning i basmaterialet minskas till ett minimum. PTA-processen används främst för påsvetsning av slitstarka och korrosionsbeständiga beläggningar på ett basmaterial.

Processen kännetecknas av två elektriska ljusbågar med separat reglering. En av dessa är den (icke överförda) pilotbågen; denna båge bildas mellan den icke-smältande (volfram)elektroden och plasmamunstycket. Den accelererar plasmagasen och möjliggör antändning den (överförda) huvudbågen. Denna båge brinner med en hög energidensitet mellan elektroden och arbetsstycket. Med hjälp av den elektriska bågen, smälts både basmaterialet och metallpulvret som utgör svetstillsatsmaterial samman, vilket sedan bildar den nedsmälta skyddsbeläggningen. Ar, H2, He eller gasblandningar används som processgas. Denna utgör för det första plasmagas och för det andra skyddsgas och bärgas för pulvret.

Genom den höga graden av automatisering är PTA-processen den mest lämpliga för serietillverkade delar och erbjuder här fördelar med hänsyn till:

 • Hög reproducerbarhet
 • Låg grad av utspädning med basmaterialet
 • Liten och koncentrerad värmepåverkad zon
 • Hög påsvetsningshastighet möjlig
 • Legeringsmångfald i pulverform
 • Materialkombinationer med hårda ämnen

UTP erbjuder dessa PTA-pulver som nickelbaserade, koboltbaserade och järnbaserade legeringar. Pulvren benämns PLASweld™ i enlighet med processen som de är avsedda för. Kornstorleken bör väljas efter typ av system; kornstorlekar hos pulvret på mellan 150 och 210 µm väljs för standardområdet vid PTA.

En annan metod att använda metallpulver som svetstillsatsmaterial är laserpåsvetsning med pulver. Här utgör en laser värmekälla för partiell smältning av ytan på arbetsstycket och sammansmältning av svetstillsatsmaterialet i pulverform. Laserns energitäta fokus tillåter exakt inriktad påsvetsning, vilket möjliggör skapande av slitskydd på specifika ställen utan negativ påverkan (t.ex. genom hög värmetillförsel) på egenskaperna hos resten av komponenten. 

Eftersom beläggningstjocklekarna vanligen är små och bearbetningstiderna korta för laserpåsvetsning med pulver, kan PLASweld™-pulver med mindre kornstorlek användas här, i normalfallet 45-106 µm.

UTP Maintenance erbjuder ett sortiment sprutpulver av hög kvalitet för simultana tillämpningar. Vår långa erfarenhet av termisk sprutning ger oss möjlighet att tillhandahålla det bästa skräddarsydda sprutpulvret för flera branscher och distributörer.

Beskrivning av pulvret

 • Legerat metallpulver (några med hårda tillsatser)
 • Runda korn, slät yta, gasatomiserade (utom tillsats av hårda material)
 • Typisk partikelstorlek: -150 +50 µm eller -200 +63 µm
 • Hårdgörning av yta med ca 180 HV (buffertskikt) upp till 60 HRC

Koboltbaserade produkter

Beskrivning

Kron Storlek

Kemisk Sammansättning

Hårdhet

Egenskaper och tillämpningar

PLASweld™
Celsit 706

-150 +50 µm*

CoCrWC

41 HRC

Egenskaper för att skydda mot vidhäftning och nötning, beständig mot höga temperaturer; hårdbeläggning på ventilsäten och på rörliga ventildelar där gas, vatten och syra passerar, verktyg utsatta för stora påkänningar i heta arbeten, ventilsäten, ventilhylsor för förbränningsmotorer, slipverktyg, blandare, borrar och verktygshållare, dysor och pressformar

PLASweld™
Celsit 706HC

-150 +50 µm*

CoCrWC

43 HRC

PLASweld™
Celsit 708

-150 +50 µm*

CoCrNiWC

45 HRC

PLASweld™
Celsit 712

-150 +50 µm*

CoCrWC

48 HRC

PLASweld™
Celsit 712HC

-150 +50 µm*

CoCrWC

49 HRC

PLASweld™
Celsit 721

-150 +50 µm*

CoCrMoNiC

32 HRC

Hög korrosionsbeständighet och beständighet mot vidhäftningsslitage (metall-mot-metall), buffertmaterial för hårda stellitkvaliteter; medicinsk teknik

* Finns även med kornstorlek -200 +63 µm eller enligt kundkrav

Järnbaserade produkter

Beskrivning

Kron Storlek

Kemisk Sammansättning

Hårdhet

Egenskaper och tillämpningar

PLASweld™
Ledurit 60

-150 +50 µm*

FeCrC

57 HRC

Mycket slitstarka, lämpliga för skydd mot mineralslitage med låga stötkrafter; matarskruvar, tänder på grävmaskiner

PLASweld™
Ledurit 68

-150 +50 µm*

FeCrCBV

62 HRC

Hårdpåsvetsning på delar med extremt högt friktionsslitage; krossvalsar, skruvtransportörer, grävmaskinsdelar.

PLASweld™
Ferro55

-150 +50 µm*

FeCrMo

55 HRC

Järnbaserad legering med både hög styrka, seghet och temperaturbeständighet upp till 550°C. Tillämplig på varma och kalla stålarbeten.
 Skär/fräsverktyg, smidesverktyg, valsar, spindlar. Pulver finns även för lasersvetsning med finare kornstorlek (t.ex. 45-106 µm)

PLASweld™
Ferro45

-150 +50 µm*

FeCrMo

45 HRC

 

PLASweld™
Ferro39

-150 +50 µm*

FeCrMo

39 HRC

 

PLASweld™
FerroV10

-150 +50 µm*

FeCrV

60 HRC

Järnbaserat pulver med vanadinkarbider, välbalanserad kombination av nötningstålighet och seghet; industriknivar, verktyg

PLASweld™
FerroV12

-150 +50 µm*

FeCrV

61 HRC

Järnlegering med väl fördelade vanadinkarbider i en martensitisk matris. Hög beständighet mot nötning. Hårdpåsvetsning på kanter med stor belastning

PLASweld™
FerroV15

-150 +50 µm*

FeCrV

61 HRC

Martensitisk legering med högt innehåll av vanadin och krom mot en kombination av slitage och korrosion. Skär-/fräsverktyg, skrapor

* Finns även med kornstorlek -200 +63 µm eller enligt kundkrav

Nickelbaserade produkter

Beskrivning

Kron Storlek

Kemisk Sammansättning

Hårdhet

Egenskaper och tillämpningar

PLASweld™
NiBasW60

-150 +50 µm*

NiBSi+WSC

Matris
 60 HRC

Specialutvecklad nickelbasmatris för högsta nötningsbelastning, rullslitage och mineralnötning, glidande nötning, applikationer utsatta för slag. För grävmaskinsdelar, borrverktyg, skruvar i plastindustrin och gruvdrift

PLASweld™
NiBas 776

-150 +50 µm*

NiCrMoW

170 HB

Beläggningar beständiga mot korrosion och höga temperaturer, smideshammare, dynor, stränggjutningsrullar/buffertskikt, blandarblad

PLASweld™
NiBas 68HH

-150 +50 µm*

NiCrFeNb

170 HB

Buffertskikt är att föredra för stellitkvaliteter,korrosionsbeständiga; tryckkärlskonstruktion, petrokemisk industri, kraftverk

PLASweld™
NiBas 222Mo

-150 +50 µm*

NiCrMoNb

200 HB

Nickelbaserat pulver för påsvetsning, liknande korrosions- och temperaturbeständiga legeringar och för påsvetsning på mjukt stål. Kemisk och petrokemisk industri och för reparationsändamål (ventilpåsvetsning i fartygsmotorer).

*  Finns även med kornstorlek -200 +63 µm eller enligt kundkrav

Bågsprutning i process med flussfylld svetstråd

UTP Maintenance erbjuder ett sortiment av högkvalitativt pulver för tillämpningar med plasmaöverföring. Vår långa erfarenhet av plasmaöverföring ger oss möjlighet att tillhandahålla det bästa skräddarsydda sprutpulvret för flera branscher och även för distributörer.

Bågsprutning är den mest produktiva termiska sprutprocessen. En elektrisk likströmsbåge mellan två kontinuerliga trådelektroder som utgör sprutmaterialet. Komprimerad gas (vanligen luft) finfördelar det smälta sprutmaterialet till mycket små droppar och skickar iväg dem mot underlaget. Processen är enkel att styra och kan användas antingen manuellt eller automatiserat. 

Produktnamn

Legeringstyp

Låg friktion

Hög friktion

Korrosion

Värme

SK 235-M

Höglegerade stål

 

x

x

 

SK 255-M

Höglegerade stål

 

x

   

SK 420-M

Höglegerade stål

   

x

 

SK 848-M

Höglegerade stål

   

x

x

SK 825-M

Nickellegeringar

   

x

x

SK 830-MF

Nickellegeringar

x

 

x

x

SK 840-MF

Nickellegeringar

   

x

 

SK 850-MF

Nickellegeringar

   

x

x

SK 858-M

Nickellegeringar

   

x

x

SK 860-MF

Nickellegeringar

 

x

x

x

SK 868-M

Nickellegeringar

   

x

x

SK 9000-MF

Nickellegeringar

 

x

x

x