voestalpine Böhler Welding

TIG-process

Volframbågsvetsning med gasskydd (TIG-process)

Vid TIG-svetsning används en båge som brinner med skydd av en inert gas som värmekälla. Rena volframstavar eller volframstavar legerade med cerium eller torium används som elektrod. Skyddsgasen består av argon, helium eller argon och heliumblandningar med en minsta renhet på 99,95 %. I detta fall fyller den skyddande gasen flera funktioner. Det skyddar den mycket heta volframelektroden från oxidation mot atmosfärens syrgas samt kyler ned den och möjliggör att en stabil båge bildas. Samtidigt skyddas även smältan och tillsatstråden som smälter från den omgivande luften. Vid TIG-svetsning förs tillsatsmaterialet in i bågen från sidan utan ström. Stavelektroder på ca 1m längd används som tillsats för manuell svetsning och svetstråd på rulle används för mekaniserad TIG-svetsning. C-Mn-stål samt låg- och höglegerade ståltyper svetsas nästan uteslutande med likström och den negativa polen på elektroden. Med hjälp av följande tabell är det möjligt att bestämma hur hög belastningen på volframelektroderna kan vara beroende på diametern:

Elektroddiameter Ø [mm]

Strömstyrka (likström minuspol) [A]

Ren wolframelektrod

 

1.0

25 - 70

 

1.6

50 - 110

 

2.4

80 - 160

 

3.2

120 - 220

 

4.0

150 - 300

 

Användningsområdena kan omfatta allt från svetsning av tunn metallplåt, från olegerade till höglegerade kvaliteter, och högklassig rotsvetsning i tjockare plåt och rör i de material som nämns.

Contacts

Find the local contact persons for your request.

Läs mer

Application Services

Your added value.
Product and technical consultation, process optimization, education and training.

Läs mer

Downloads

In our download section you´ll find a wide range of certificates, product folders, brochures, images & logos.

Läs mer