voestalpine Böhler Welding

Solidtråd

Wire Volume Systems for Cost-Efficient MIG/MAG Welding. Welding wires from Böhler Welding can be supplied in special volume packaging in the form of round and octagonal drums with filling contents from 250 up to 500 kg, depending on wire type and diameter. They provide efficient MIG/MAG welding, especially in mechanized and robotic operations where the elimination of time consuming wire spool exchanges yields drastically increased duty cycles and production output.

Metallbågsvetsning med gasskydd (MIG/MAG-process)

MIG/MAG-processen är en mekaniserad svetsning med gasskydd där en metallbåge brinner i skyddsgas mellan den strömförande trådelektroden och arbetsstycket. Svetstråden, som smälter i sin egen båge, matas fram mekaniskt av en trissa och utgör själva elektroden.

Argon, helium eller en blandning av dessa gaser används som skyddsgaser i MIG-processen. Skyddsgaser bestående av argon med tillsats av syrgas, helium med tillsats av syrgas, koldioxid (CO2) eller blandningar av nämnda gaser används i MAG-processen. Skyddsgasen främjar bildningen av en stabil båge och skyddar smältan från kontakt med atmosfären. Tillsatsen av syrgas till skyddsgasen minskar smältans ytspänning och ger en slätare svetsad yta med jämn övergång mot svetsfogens kant. Även överföringen av metall i bågen blir bättre.

Alltför mycket legering i trådelektroderna utjämnar avbränningen av legeringsämnen. Det är nödvändigt att svetsområdet är fritt från drag. Vid hög svetshastighet och snabb oscillation måste det noggrant säkerställas att skyddsgasen täcker smältan väl genom att använda tillräckliga mängder skyddsgas och lämpliga munstycken.

Endast likströmsomvandlare eller likriktare kommer i fråga som strömkällor med den positiva polen i första hand på elektroden. Även om svetsning med den negativa polen ökar effektiviteten i metallnyttotalet, blir överföringen av smälta metallpartiklar högre och bågen mindre stabil. Svetsningen benämns spraybåge och kortbåge beroende på intensiteten i bågens spänning.

Contacts

Find the local contact persons for your request.

Läs mer

Application Services

Your added value.
Product and technical consultation, process optimization, education and training.

Läs mer

Downloads

In our download section you´ll find a wide range of certificates, product folders, brochures, images & logos.

Läs mer